Perusopetuksen laaja-alainen erityisopettaja - Joutsan kunta

Haemme Joutsan yhtenäiskouluun laaja-alaista erityisopettajaa vakinaiseen virkaan. Tehtävään sisältyy 5.-9. vuosiluokille annettavaa erityisopetusta.

Kelpoisuusehtona on erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus.

Erityisopettajalta toivotaan kokemusta laaja-alaisen erityisopettajan tehtävästä, hyviä vuorovaikutustaitoja, valmiutta tiimityöskentelyyn ja samanaikaisopettajuuteen sekä konsultoivaa työotetta ja kokemusta erityisopetuksen koordinoinnista.

Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja muut työehdot OVTES:n mukaisesti.

Hakemukset kelpoisuuden osoittavine tutkintotodistusjäljennöksineen on toimitettava 15.4.2021 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta tai postitse osoitteella: Joutsan yhtenäiskoulu, Koulutie 2, 19650 Joutsa. Kuoreen haettavan viran nimi.

Tutustu työnantajaan

yhtenäiskoulun rehtori Arto Juntunen, puh. 040 766 7889, arto.juntunen@joutsa.fi

Joutsan kunta
Osoite: Koulutie 2, 19650 Joutsa

www.joutsa.fi

Joutsan kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat