Perusopetuksen lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus - Lahden kaupunki

Haemme Lähteen peruskouluun ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN viransijaista ajalle 9.8.2021 - 24.10.2021. Sijaisuus tulee todennäköisesti jatkumaan 22.12.2021 asti.

Lähteen peruskoulu toimii monitoimitalo Lähteessä. Monitoimitalossa on peruskoulun (1-9lk) lisäksi päiväkoti, esiopetus, nuorisotilat ja oppilashuollon palveluita, Oppilaita (0-9lk) Lähteen monitoimitalossa on yli 900 ja tämän lisäksi päiväkodissa on yli 100 lasta. Henkilökuntaa Lähteen monitoimitalossa on reilusti yli sata. Osa monitoimitalon tiloista on perinteisiä luokkahuoneita ja osa avoimia/muunneltavia oppimistiloja, mitkä tukevat erityisesti yhteisopettajuutta.

Tehtävään kuuluu äidinkielen ja kirjallisuuden opetus 7-9 -luokilla. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä saman aineen kollegojen kanssa. Osa opetuksesta on avoimissa oppimistiloissa yhteisopettajuutena. Tehtävään kuuluu myös luokanvalvojan tehtävät. Eduksi luetaan kokemus yhteisopettajuudesta.

Kelpoisuusvaatimuksena on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Viransijaisuudessa noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 3.8.2021 klo 15.00.

Tehtävä on uudelleen haettavana.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/lahteen-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Esko Taipale puh. 050 559 7807
Apulaisrehtori Jukka Manninen puh. 050 387 9719

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Lähteen peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Ajokatu 167, 15610 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat