Perusopetuksen luokanopettaja - Pyhäjoen kunta

Perusopetuksen luokanopettaja - Pyhäjoen kunta

Pyhäjoen sivistystoimessa, Saaren koululla julistetaan haettavaksi toistaiseksi täyttämistä varten 1.8.2019 lukien

Perusopetuksen luokanopettajan virka

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tehtävään toimitetaan Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 221364). Hakijan tulee liittää hakemukseensa (liitetiedosto) jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista.

Valinta on ehdollinen. Valinnan vahvistaminen edellyttää, että hakija esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukaisen rekisteriotteen.

Hakuaiaka päättyy 29.3.2019

Pyhäjoen sivistyslautakunta

Lisätietoja

http://saarenkoulu.pyhajoki.fi

Saaren koulun rehtori Kaisa Torneberg, kaisa.tornberg@edu.pyhajoki.fi 040 3596111
Sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen, Antero.tervonen@pyhajoki.fi 040 3596101

Sivistystoimi
Osoite: Kuntatie 1, Pyhäjoki

Pyhäjoki on viihtyisä ja hyvien palvelujen kunta. Kunnassa on laadukkaat varhaiskasvatus-, koulutus- sekä muut peruspalvelut, monipuolinen kulttuurianti ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Pyhäjoella pidetään hyvää huolta myös ikäihmisistä, palveluasuntoja tarjoaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä niitä tarvitseville. Pyhäjoen luonto ja ilma ovat puhtaita.

Tutustu työnantajaan