perusopetuksen luokanopettaja - Tyrnävän kunta

perusopetuksen luokanopettaja - Tyrnävän kunta

Meillä on haettavana

Peruskoulun luokanopettaja, määräaikainen (sijaisuus) ajalle 6.8. - 27.10.2019

Kirkkomännikön koulussa on ensi lukuvuonna n. 700 oppilasta, joista esi- ja alkuopetuksen oppilaat opiskelevat Kirkkomännikön rakennuksessa ja 3. -6. luokkien sekä erityisluokkien oppilaat Rantaroustin avoimessa oppimisympäristössä. Aikuisia koulussamme työskentelee noin 60.

Koulussamme toteutetaan vahvasti yhteisopettajuutta ja opettajat työskentelevät tiimeissä. Kirkkomännikössä on aloitettu joustavan alkuopetuksen kehittäminen.

Ko. luokanopettaja sijoittuu viidenteen luokkaan. Toivomme sinulta kiinnostusta ja kokemusta yhteisopettajuudesta ja -suunnittelusta. Olet yhteistyökykyinen tiimityöntekijä. Lisäksi olet kiinnostunut jakamaan sekä uusia että aiemmin oppimiasi tietoja ja taitoja.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus toimitetaan pe 31.5. klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta tai toimittamalla osoitteeseen Tyrnävän kunta, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä. Kuoreen merkintä haettavasta virasta/tehtävästä.

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tarja Hietikko, rehtori tarja.hietikko@tyrnava.fi

Kirkkomännikön koulu
Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä.
Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.
Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!

Tutustu työnantajaan