Perusopetuksen luokanopettaja - Euran kunta

Perusopetuksen luokanopettaja - Euran kunta

Euran kunnan sivistyspalveluissa on haettavana perusopetuksen luokanopettajan sijaisuus 23.9.2019-31.5.2020 Honkilahden koulussa. Tehtävään sisältyy alkuopetus yhdysluokassa 1-2 sekä musiikin ja liikunnan opetusta luokilla 1-6.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Todistusjäljennöksiä ei ole tarpeen liittää hakemukseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Valitun tulee ennen tehtävän aloittamista esittää nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Rehtori Aki Ukkonen p. 044 422 4611 tai sähköp.: aki.ukkonen@eura.fi

Euran kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus, Honkilahden koulu
Osoite: Koskenkylänraitti 15, 27650 Honkilahti

Eura on n. 12 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.

Tutustu työnantajaan