Skip to main content
test
Perusopetuksen luokanopettajan virka (0501) - Sotkamon kunta

Sotkamon kunnan sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi perusopetuksen luokanopettajan virka (nro 0501) 1.8.2023 alkaen toistaiseksi. Toimipaikkana on Kontinjoen koulu.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä aiempaa kokemusta opettajan työstä. Toivomme valitulta liikunnan ja musiikin opettamisen taitoja. Eduksi katsotaan myös kokemus alkuopetuksesta sekä hyvä sähköisten oppimisympäristöjen hallinta.

Mahdolliseen haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot em. todistuksista, jotka jätetään haastattelijalle. Työnantaja voi toteuttaa haastattelun etäyhteyksillä.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kuukautta.

Hakemukseen tulee liittää todistukset kelpoisuudesta ja ansioluettelo. Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Sotkamon kunta/sivistyspalvelut, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Huomioithan, että paperisen hakemuksen tulee olla perillä perjantaina 31.3.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.sotkamo.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut/kontinjoen-koulu/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kontinjoen koulun johtaja Anu Rautiainen, anu.rautiainen@sotkamo.fi, 050 597 4774
Kasvatusjohtaja Ville Manninen, ville.manninen@sotkamo.fi, 044 750 2298

Lisätietoja

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset.

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä kuntana Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämiseen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa.

Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!


Osoite: Kontinjoentie 6 A, 88620 Korholanmäki

Sinulle suositellut työpaikat