Perusopetuksen määräaikainen tuntiopettaja - Tyrnävän kunta

Tyrnävän kunnassa Temmeksen kyläkoulussa on haettavana

Perusopetuksen määräaikainen tuntiopettajan tehtävä ajalle 2.11.2020 - 5.6.2021.

Temmeksen koulu on 65 oppilaan vireä ja aktiivinen kyläkoulu valtatien varrella n. 40 km päässä Oulusta. Koulussamme toteutuu vahvasti yhdessä tekeminen ja joustavat opetusjärjestelyt.

Opetettavina aineina esiopetus ja perusopetuksen oppiaineet pääasiassa 0 - 1 luokassa.

Hakijalta toivotaan sitoutumista pedagogiikan kehittämiseen, yhteisöllistä työotetta, halua kehittää ja toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä. Erityispedagogiikan ja alkuopetuksen osaaminen katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään ennen tehtävän alkamista.

Tehtävään valitun on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Hakemus jätetään sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakuaika päättyy torstaina 29.10.2020 klo 15.

Lisätietoja: koulun johtaja Tuula Törmikoski, tuula.tormikoski@tyrnava.fi, p. 044 4971 001

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: koulun johtaja Tuula Törmikoski, tuula.tormikoski@tyrnava.fi, p. 044 4971 001

Tyrnävän kunta
Osoite: Temmeksen koulutie 9, 91950 Temmes

Tyrnävä - paikka kasvaa!

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!