Perusopetuksen matemaattisten aineiden (matematiikka ja kemia) opettajan sijaisuus, yläkoulu - Taivalkosken kunta

TAIVALKOSKEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUISSA
julistetaan haettavaksi ajalle 7.1. - 5.6.2021

PERUSOPETUKSEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN (matematiikka ja kemia) OPETTAJAN SIJAISUUS, yläkoulu

Paikka on vuorotteluvapaan sijaisuus ja sen takia työttömyysehto katsotaan eduksi, mutta ei esteeksi paikan täyttämisessä.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote/ansioluettelo ja kelpoisuuden sekä muut ansiot osoittavat opinto- ja työtodistukset.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksi saannista. Tehtävään sovelletaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset osoitetaan Taivalkosken kirkonkylän peruskoulun rehtorille, Opintie 1a, 93401 TAIVALKOSKI tai pekka.turpeinen@taivalkoski.fi

Hakemusten tulee olla perillä 6.11.2020 klo 15.00 mennessä.

15.10.2020

Kirkonkylän peruskoulun rehtori

Tutustu työnantajaan

rehtori Pekka Turpeinen, puh. 040 825 9601

Taivalkosken kunta
Osoite: Taivalkosken kunta, sivistyspalvelut, 93400 Taivalkoski

www.taivalkoski.fi