Perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian tuntiopettaja - Taivalkosken kunta

Perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian tuntiopettaja - Taivalkosken kunta

TAIVALKOSKEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUISSA
julistetaan haettavaksi

Väliaikaista täyttämistä varten 1.8.2019 – 31.7.2020

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN TUNTIOPETTAJUUS

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai ansioluettelo ja kelpoisuuden sekä muut ansiot osoittavat opinto- ja työtodistukset.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksi saannista. Tehtäviin sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset osoitetaan sivistyspalvelujen toimialajohtajalle, PL 25, Urheilutie 4 B, 93401 TAIVALKOSKI tai taivalkoski.sivistysltk@taivalkoski.fi

Hakemusten tulee olla perillä 24.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa rehtori/toimialajohtaja Pekka Turpeinen, puh. 040 825 9601.

Taivalkoski 10.6.2019

sivistyspalvelujen toimialajohtaja

rehtori/toimialajohtaja Pekka Turpeinen, puh. 040 825 9601

Taivalkosken kunta
Osoite: Taivalkosken kunta, sivistyspalvelut, 93400 Taivalkoski

www.taivalkoski.fi

Tutustu työnantajaan