Perusopetuksen rehtori - Pyhäjoen kunta

Perusopetuksen rehtori - Pyhäjoen kunta

Rehtoriksi ja uuden oppimisympäristön kehittäjäksi!

Pyhäjoen kunta julistaa haettavaksi toistaiseksi täyttämistä varten 1.7.2019 lukien tai sopimuksen mukaan

Perusopetuksen rehtorin viran

Toimipaikka on Saaren koululla. Koulu on noin 300 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa annetaan opetusta esikoulusta 9. vuosiluokkaan. Koulu toimii tiiviissä yhteistyössä samalla koulukampuksella sijaitsevan Pyhäjoen lukion kanssa.

Pyhäjoki on aktivoitunut viime vuosina ison rakennushankkeen myötä (Hanhikiven ydinvoimala). Tähän liittyen on viime vuoden alussa pantu vireille Koulu 2022-hanke, jonka tavoitteena on uusi koulurakennus ja uudenlainen oppimisympäristö. Uuden oppimisympäristön on myös määrä tukea kuntastrategian mukaista kansainvälistä koulupolkua. Rehtorin virkaan valittava toimii keskeisessä roolissa uuden koulun suunnittelussa ja rakentamishankkeessa ja tämän vuoksi hänen virkaehtosopimuksen mukaista opetusvelvollisuuttaan huojennetaan kankkeen ajaksi.

Etsimme rehtoriksi henkilöä, jolla on vahvaa pedagogista ja hallinnollista osaamista ja kokemusta, innovatiivinen ja kehittävä työote, hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja henkilöstöjohtamisen taidot sekä muutosjohtamisen taidot.

Viranhoito alkaa 1.7.2019 tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa, Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (986/1998) 2. luvun 2 §:n mukaisesti. Valinta on ehdollinen ja valinnan vahvistaminen edellyttää, että valittu toimittaa hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämän rikosrekisteriotteen.

Hakemukset tulee toimittaa http://www.kuntarekry.fi -sivuston kautta (työavain 220754). Hakijoiden tulee liittää hakemukseensa jäljennökset (liitetiedosto) kelpoisuuden osoittavista todistuksista.

Hakuaika päättyy 29.3.2019.

Sivistyslautakunta

Lisätietoja

http://saarenkoulu.pyhajoki.fi/

Saaren koulun vt. rehtori Kaisa Tornberg, kaisa.tornberg@edu.pyhajoki.fi, 040 3596111
Sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen, antero.tervonen@pyhajoki.fi , 040 3596101

Pyhäjoen kunta
Osoite: Koulutie 9, Pyhäjoki

Pyhäjoki on viihtyisä ja hyvien palvelujen kunta. Kunnassa on laadukkaat varhaiskasvatus-, koulutus- sekä muut peruspalvelut, monipuolinen kulttuurianti ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Pyhäjoella pidetään hyvää huolta myös ikäihmisistä, palveluasuntoja tarjoaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä niitä tarvitseville. Pyhäjoen luonto ja ilma ovat puhtaita.

Tutustu työnantajaan