Perusopetuksen rehtori - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Perusopetuksen rehtori - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Perusopetuksen rehtorin virka 802001 Puropellon koulussa 1.8.2019 lukien.

Puropellon koulu on liikuntapainotteinen, dynaaminen 500 oppilaan ja 50 aktiivisen opettajan työyhteisö. Rehtorilta toivotaan hyvää yläkoulun toimintakulttuurin tuntemusta ja halua kehittää koulua yhdessä henkilökunnan kanssa.

Tehtävä edellyttää kokemukseen perustuvaa osaamista pedagogisessa sekä henkilöstö- ja talousjohtamisessa.

Tehtävä edellyttää myös hallinnollisten ohjelmien käyttötaitoa ja monipuolista tieto- ja viestintäteknistä osaamista.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja

rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://blog.edu.turku.fi/puris/

Perusopetuksen palvelualueen johtaja
Tommi Tuominen +358 40 679 0629
etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, Puropellon koulu
Osoite: Sepänkatu 11, 20700,

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan