Perusopetus erityisopettajan määräaikainen tehtävä - Leppävirran kunta

Perusopetus erityisopettajan määräaikainen tehtävä - Leppävirran kunta

Haemme Leppävirran kunnan perusopetukseen erityisopettajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 8.8.2019 -30.5.2020.
Tehtävään kuuluu toimiminen klinikka/parkkimuotoisessa erityisopettajan tehtävässä. Opettajan ohjauksessa olevat oppilaat opiskelevat 7.-9. vuosiluokan sisältöjä. Tehtävän kuuluu myös vuosiluokkiin sitomattomien oppilaiden opettamista sekä koulun ulkopuoliselta tukijaksolta palaavien oppilaiden kanssa työskentelyä ennen yleisopetuksen ryhmään siirtymistä.
Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaan (986/1998).

Arvostamme ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä erilaisten oppijoiden ohjaukseen sekä omaa näkemystä ja halukkuutta opetuksen kehittämiseen ja kykyä tiimityöskentelyyn.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus.
Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Päätös valinnasta ilmoitetaan hakijoille sähköisesti, ellei hakija erikseen toisin ilmoita.

Lisätietoja

http://www.leppavirta.fi

rehtori Niina Häkkinen
040 8206546
niina.hakkinen@leppavirta.fi

Leppävirran kunta, Sivistysosasto, Koulutoimi
Osoite: Laivurintie 19, 79100 Leppävirta

Leppävirta on n. 10 000 asukkaan vireä ja nykyaikainen asuin- ja yrityskunta.
Se sijaitsee valtatie 5:n ja Saimaan syväväylän varressa Kuopion eteläisenä naapurina.
Leppävirta tarjoaa hyvine palveluineen turvallisen ja viihtyisän elinympäristön

Tutustu työnantajaan