Peruspalvelujohtajan virka - Alajärven kaupunki

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

julistaa haettavaksi 29.1.2021 klo 15.00 mennessä

PERUSPALVELUJOHTAJAN VIRAN

Peruspalvelujohtaja johtaa toimialajohtajana perusturvatoimialaa, johon kuuluu Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen perusturva (Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi). Peruspalvelujohtaja toimii Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan esittelijänä sekä
kaupungin johtoryhmän jäsenenä.

Haemme perusturvaan (terveys- ja sosiaalitoimi) perehtynyttä, kunnallishallintoa ja -taloutta tuntevaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta osaajaa, jolla on hyvät valmiudet kuntayhteistyöhön, kehittämiseen ja työyhteisöjen joh-tamiseen sekä kyky vastata muuttuvien palvelutarpeiden mukanaan tuomiin haas-teisiin.

Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakija voi myös esittää oman pakka-toivomuksensa. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset Kuntarekryn kautta osoitteella www.kuntarekry.fi, työavain 328456.
Virkaan valitun tulee ennen vaalin vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antavat Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan puheenjohtaja Terho Mäkelä, p. 050 561 5098 ja kaupunginjohtaja Vesa Koivunen p. 06 2412 2213, 044 297 0213.

Lisätietoja Alajärven kaupungin kotisivuilla www.alajarvi.fi

Alajärvi 4. tammikuuta 2021

Alajärven kaupunginhallitus

Lisätietoja

http://www.alajarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan puheenjohtaja Terho Mäkelä, p. 050 561 5098 ja kaupunginjohtaja Vesa Koivunen p. 06 2412 2212, 044 297 0213

Alajärven kaupunki
Osoite: Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi on Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva vireä, hyvät kaupan, koulutuksen, vapaa-ajan ja kulttuurin palvelut omaava 10 000 asukkaan kaupunki. Alajärvi on luonnonläheinen, turvallinen ja viihtyisä seutukaupunkikeskus Etelä-Pohjanmaan järvialueella.