Perusturvajohtaja - Espoon kaupunki

Perusturvajohtaja vastaa toimialansa kokonaisjohtamisesta, sen palvelujen strategisesta suunnittelusta sekä kaupunginvaltuuston sosiaali- ja terveystoimen palvelutoiminnalle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimialajohtaja toimii kaupunginhallituksessa toimialansa esittelijänä ja osallistuu kaupunginjohtoryhmän jäsenenä koko kaupungin johtamiseen.
Sosiaali- ja terveystoimiala koostuu Perhe- ja sosiaalipalvelujen, Terveyspalvelujen ja Vanhusten palvelujen tulosyksiköistä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön tehtävänä on vastata lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämisestä sekä lapsiperheiden, aikuisten ja vammaisten henkilöiden sosiaalipalveluista.

Terveyspalvelujen tulosyksikön tehtävänä on vastata asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, perusterveydenhuollosta, ympäristöterveydenhuollosta ja kaupungin hoidettavaksi kuuluvasta erikoissairaanhoidosta. Terveyspalvelujen tulosyksikön tehtävänä on vastata myös erikoissairaanhoidon ja terveyspalvelujen tulosyksikön välisen yhteistyön kehittämisestä.

Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on vastata kotihoito-, sairaala- ja pitkäaikaishoitopalveluista sekä keskitetystä palveluohjauksesta ja iäkkäiden ennaltaehkäisevistä toiminnoista osaltaan.

Perusturvajohtajan alaisuudessa on toimialan esikunta, joka jakautuu Talouteen ja hallintoon ja Kehittämisen yksikköön. Toimialan esikunta tukee ja edistää toimialan strategista johtamista, kehittämistä, päätöksentekoa, viestintää, hyvää hallintoa, yhtenäisyyttä ja seutuyhteistyötä sekä tuottaa toimialalle keskitettyjä asiantuntijapalveluja.

Ensimmäinen haastattelukierros järjestetään to 1.10. klo 9-12.00 ja 13-15.00, ma 5.10. klo 9-11.00 ja ke 7.10. klo 8-11.00.

Työpaikan nimi: Sosiaali- ja terveystoimen esikunta, Tekniikantie 15, 02150 Espoo.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon, riittävä toimialan tuntemus, johtamistehtävissä hankittu hyvä kokemus sekä riittävä kielitaito.

Edellytämme hakijoilta strategista ja tavoitehakuista ajattelua, sekä toimialan laajaa tuntemusta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Menestyminen perusturvajohtajan tehtävässä edellyttää näyttöjä tuloksellisesta johtamistyöstä sekä kokemusta tuottavuuden ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisestä.

Arvostamme hyviä taitoja palveluprosessien, muutosten ja ihmisten johtamisessa. Myös verkostojen johtamisen osaamisesta ja kumppanuuksien hallinnasta on hyötyä haasteellisessa toimintaympäristössämme.

Tehdään yhdessä hyvinvoiva Espoo! Tule mukaan tekemään ja kehittämään laadukkaita asiakas- ja perhekeskeisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Autamme espoolaisia rakentamaan sujuvaa arkea, tervettä elämää, hyvinvointia ja onnellisuutta.

Asiakaskuntaamme kuuluu kaupunkilaisten koko kirjo vastasyntyneistä yli satavuotiaisiin. Meille on tärkeää, että kaikenikäiset espoolaiset voivat asua turvallisesti kotona tai kodinomaisissa palveluissa.

Espoon sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelee lähes 4000 ammattilaista.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa:
henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski, puh. 050 3515087 ke 9.9. kello 8.30-9.30 ja pe 11.9. klo 11-12 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Osoite: Tekniikantie 15, 02150 Espoo

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.