test

Vi är stolta över våra bildningstjänster och vårt mod att fördomsfritt förnya tjänsterna tillsammans med personalen och kunderna. Vi satsar på arbetets kvalitet, god ledarskap och personalutveckling. Människan och en smidig vardag är viktiga för oss.

Bildningssektorns förvaltning i Borgå stad söker en planerare till ett anställningsförhållande som gäller tills vidare. Anställningsförhållandet inleds 1.2.2022. Planeraren arbetar med planerings- och utvecklingsuppgifter inom förvaltningen för bildningssektorns ledning.

Planerarens ansvarsområden är dokumentförvaltningen inom bildningssektorn, ärendehanteringssystemet och planeringen av informationsstyrning i samarbete med sitt team och organisationens samarbetspartner. Till uppgifterna hör beredningsarbeten inom ärendehanteringssystemet samt handledning och styrning i hur dessa utförs.

Planeraren organiserar rekryteringarna för utbildningstjänster och behöver sätta sig in i avtalen för AKTA och UKTA. Planeraren ser till att god förvaltning uppnås och kompetensen utvecklas inom sektorn i samarbete med förvaltningschefen och övrig förvaltningspersonal samt deltar i olika berednings-, rapporterings- och utvecklingsuppgifter.

Av sökanden förväntar vi oss en lämplig högskoleexamen, erfarenhet av innehållen i arbetet enligt uppgiftsbeskrivningarna samt goda IT-kunskaper. Arbetet kräver initiativförmåga, hantering av omfattande helheter samt god social kompetens och samarbetsförmåga.

I arbetet krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska. Muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket räknas som merit.

Arbetstiden är kontorsarbetstid 36 h 15 min/vecka. Den uppgiftsrelaterade lönen är 3016,53€/månad, enligt AKTA.

Den som valts ska visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 7.12.2021 kl. 15 via länken Sök nu. Intervjuerna ordnas tors. 16.12.2021.


Läs mer

https://www.borga.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ger förvaltningschef Mervi Tuominen tfn 040 184 9328, mervi.tuominen@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Bildningssektorns ledning

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat