Planerings- och driftsingenjör - Kemiönsaaren kunta

Planerings- och driftsingenjör - Kemiönsaaren kunta

Kimitoöns kommun söker en planerings- och driftsingenjör till fastighets- och samhällstekniska enheten. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att i samarbete med kommunens avdelningar och enhetens personal sköta fastighetsenhetens dagliga driftsärenden samt genomförande av mindre och större investeringsprojekt.

Du fungerar som teamdragare för fastigheternas servicemän och som huvudsaklig kontaktperson för den dagliga driften av fastigheterna. Till uppgiften hör upphandling av entreprenader och material samt förhandsplanering, övervakning och uppföljning av investeringar.

Vi kan erbjuda dig varierande och utmanande arbetsuppgifter i en trevlig arbetsmiljö. Du kommer in i ett team med trevliga arbetskamrater, men bör också klara av att arbeta självständigt.

Placeringsort är Kimito vid avdelningen för miljö och teknik.

Arbetsuppgifterna kan även utformas enligt kompetens. Lön enligt TS. Prövotiden är fyra månader. Den som väljs ska förevisa godtagbart läkarintyg.

För att sköta uppgiften behövs lämplig teknisk högskoleexamen eller motsvarande på institutnivå, goda kunskaper i finska eller svenska och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Erfarenhet av byggnadstekniska investeringar, offentliga upphandlingar samt kommunal förvaltning räknas som merit.

Läs mer

http://www.kuntarekry.fi
http://www.kimitoon.fi

På frågor svarar fastighets- och infrachefen Jonas Pomrén, 040 520 5909, under tiden 8.7.-12.7.2019 samt 5.8.-9.8.2019 mellan kl 8-16.

Kemiönsaaren kunta
Adress: Vretavägen 19, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 800 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Mer om arbetsgivaren