Planeringsassistent - Kirkkonummen kunta

Planeringsassistent - Kirkkonummen kunta

Kommunaltekniska sektorn söker en planeringsassistent

Planeringsassistenten arbetar inom planläggnings- och trafiksystemtjänsterna. Uppgifterna består i huvudsak av att hjälpa till med utarbetande av planehandlingar samt med andra planeringsprojekt gällande markanvändning. Som merit räknas tillräcklig erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter, mångsidigt kunnande gällande planeringsprogram, visualisering av planer, initiativrikedom och utvecklingsvillighet samt goda interaktions- och samarbetsfärdigheter.

Behörighetskrav är lämplig yrkesutbildning, så som planeringsassistent, teknisk ritare eller motsvarande examen. Lönen utgår enligt avtalet för tekniska sektorn, lönegrupp I. Efter prövotiden kan den egentliga lönen vara 2 150-2 550 €/mån. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. I besättandet iakttas en prövotid på sex månader.

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg ska tillställas elektroniskt senast 8.3.2019 kl. 12.00 till adressen: www.kuntarekry.fi. (arbetsnyckel 215893)

Lisätietoja

http://www.kyrkslatt.fi

Ytterligare information ges av kommunarkitekti Tero Luomajärvi, tfn. 040 846 5657 och planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen, tfn 040 538 9587

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, planläggnings- och trafiksystemstjänster
Osoite: Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och kommunen hör till HRT-området. Kyrkslätt är en HINKU-kommun som med sitt agerande främjar en minskning av utsläppen av växthusgaser. Antalet anställda är ungefär 2 300, av vilka omkring 250 arbetar inom kommunaltekniska sektorn. Inom kommunaltekniska sektorn pågår flera intressanta planeringsprojekt, och personalens kompetens utvecklas kontinuerligt. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan