Planläggare - Mustasaaren kunta

Planläggare - Mustasaaren kunta

Samhällsbyggnad/planläggningen anställer en planläggare i tjänsteförhållande som vikarie för tiden 1.9.2019-30.4.2020. Anställningen börjar 1.9.2019 eller enligt överenskommelse.

Till dina uppgifter hör uppgörandet av detaljplaner och uppgifter som ansluter till detta, såsom kontakter till markägare, myndigheter och intressenter. Planläggaren är ansvarig för vissa detaljplaner. Du ansvarar för beredningen av nämndens beslut gällande dina planärenden.

Av den sökande förutsetts avlagd lantmäteritekniker- eller lantmäteriingenjörsexamen (YH) och tillräcklig erfarenhet av planläggaruppgifter samt god social förmåga för att självständigt och framgångsrikt kunna sköta dina arbetsuppgifter. Språkkrav som ställs är god förmåga att förstå, tala och skriva svenska.

God förmåga att förstå och tala finska samt nöjaktig förmåga att i skrift använda finska. Förtrogenhet med datatillämpningar och kundservice samt erfarenhet av kommunal förvaltning ses som merit.

Arbetet förutsätter mångsidig branscherfarenhet med tonvikt på detaljplanering samt kräver god kännedom om arbetsmetoder, krav och bestämmelser som gäller markplanering samt bestämmelser och lagstiftning gällande markanvändnings- och bygglagen. Arbetet förutsätter kunskaper i Microsoft Office-program och allmänna goda datorkunskaper.

Lön utbetalas enligt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS). Prövotiden är 3 månader.

Läs mer

http://www.korsholm.fi

planläggningschef Barbara Påfs, tfn 044 727 7905

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Samhällsbyggnad, Planläggning
Adress: Centrumvägen 4, 65610 Mustasaari

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark.
I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!

Mer om arbetsgivaren