Planläggningsarkitekt - Kirkkonummen kunta

Planläggningsarkitekt - Kirkkonummen kunta

Kommunaltekniska sektorn söker en planläggningsarkitekt

Uppgifterna består i huvudsak av utarbetning av delgeneral- och detaljplaner samt av annan planering och styrning av markanvändningen. Särskilda meriter är kännedom om kommunsektorn, förmåga att visualisera projekt, goda interaktions- och samarbetsfärdigheter samt möjligheten att ta emot tjänsten så fort som möjligt.

Behörighetskrav för tjänsten är arkitektexamen eller landskapsarkitektexamen från teknisk högskola eller universitet eller geograf med inriktning mot samhällsplanering (FM) eller diplomingenjörsexamen. Sökanden förutsätts inneha tillräcklig arbetserfarenhet. Lönen utgår enligt avtalet för tekniska sektorn, lönegrupp III. Efter prövotiden kan den egentliga lönen vara 3 500-4 150 €/mån. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg ska tillställas elektroniskt senast 8.3.2019 kl. 12.00 till adressen: www.kuntarekry.fi. (arbetsnyckel 215838)

Lisätietoja

http://www.kyrkslatt.fi

Ytterligare information ges av kommunarkitekti Tero Luomajärvi, tfn. 040 846 5657 och planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen, tfn 040 538 9587

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, planläggnings- och trafiksystemstjänster
Osoite: Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och kommunen hör till HRT-området. Kyrkslätt är en HINKU-kommun som med sitt agerande främjar en minskning av utsläppen av växthusgaser. Antalet anställda är ungefär 2 300, av vilka omkring 250 arbetar inom kommunaltekniska sektorn. Inom kommunaltekniska sektorn pågår flera intressanta planeringsprojekt, och personalens kompetens utvecklas kontinuerligt.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan