Vill du vara med och planera en växande kommun?
Är du en motiverad och utvecklingsriktad planerare? Är din blick riktad mot framtiden?

Sibbo är en snabbt växande och smidig kommun strax intill huvudstadsregionen. Hos oss får du mångsidiga och omfattande planeringsuppgifter inom markanvändningen. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Planläggningsenheten hör till Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo och ansvarar för detalj- och generalplaneringen i den utvecklande kommunen.

Vi söker nu till vårt team en

PLANLÄGGNINGSARKITEKT

som får en möjlighet att påverka utvecklingen av en starkt växande kommun.

Du har som uppgift att planera områden och styra planeringsarbetet. Under de närmaste åren prioriteras den nya generalplanen för hela kommunen, som du utarbetar i samarbete med det övriga planläggningsenhet. Till arbetsuppgifterna hör även att styra planläggningen av dimensionerande delgeneralplaneprocesser. Du har också som uppgift att utarbeta expertutlåtanden, och du kan även delta i planläggningen av detaljplaner och styra hur stranddetaljplanerna utarbetas.

Behörighetskravet för uppgiften är antingen i en teknisk högskola eller universitet avlagd arkitektexamen, eller du har en annan för uppgiften lämplig examen på högskolenivå samt minst fem års mångsidig erfarenhet av planläggningsarbete och behörighet för att utarbeta en plan. Vi önskar att du även har goda kunskaper i samarbete och växelverkan samt starka projektledningsfärdigheter och genuint intresse för att utveckla områdena.

Du arbetar på ett lösningsorienterat och samarbetsfrämjande sätt och kan leda ditt arbete planmässigt. Vår arbetsgemenskap är tvåspråkig, så vi förutsätter att du framför allt har en positiv och samarbetsinriktad attityd i en tvåspråkig arbetsmiljö samt goda kunskaper i det ena och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Vid behov erbjuder vi dig en möjlighet att delta i kurser för att förbättra dina språkkunskaper.

Vi erbjuder dig stöd av vår trevlig och ivriga arbetsgemenskap, flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete med hjälp av bra utrustning. Vårt energiska team på drygt tio personer arbetar i Nickby i Sibbo i moderna och nya arbetslokaler. Du kan utveckla ditt kunnande och din karriär på ett målmedvetet och långsiktigt sätt, t.ex. med hjälp av ansvarsfulla uppgifter och utbildningar. Vi satsar på vår personals välbefinnande genom att utveckla ledarskapet och erbjuda involverande verksamhet i den egna arbetsgemenskapen. Våra anställda får också personliga motions- och kulturförmåner.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Uppgiften som planläggningsarkitekt är ordinarie och arbetet inleds enligt överenskommelse. Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 976,20 euro + eventuella tillägg enligt erfarenhet och kunnande. Prövotiden är sex månader och den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut.

Blev du intresserad?

Lämna in din ansökan senast 11.3.2021 kl. 16 via nedanstående länk eller på vår webbplats www.sibbo.fi/rekry . Den sökande ska registrera sig och skapa en arbetssökandeprofil i Kommunrekry .

Läs mer

http://www.sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/sv/planlaggning-och-utveckling/ https://www.sipoo.fi/sv/sibbo-bygger-och-utvecklar/

Mer om arbetsgivaren

Mer information om uppgiften ger detaljplanechef Jarkko Lyytinen, 050 409 3957 eller jarkko.lyytinen(at)sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen, Planläggningsenheten
Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja