Skip to main content
test
Planläggningsarkitekt - Kokkolan kaupunki

I arbetet som planläggningsarkitekt ingår sakkunniguppgifter i anslutning till markanvändning och planläggning, beredning av detaljplaner och detaljplaneändringar samt planer och utredningar som gäller markanvändning. Du deltar också i styrningen av planeringsprocesser för markanvändning och användningen av konsulttjänster. Befattningsbeskrivningen kan preciseras i begränsad utsträckning utifrån den utbildning och erfarenhet som sökanden har.

Behörighetsvillkor för befattningen är arkitektexamen eller lämplig ingenjörsexamen (DI/YH) eller annan lämplig högskoleexamen och tillräcklig arbetserfarenhet.

Planläggningsarkitekten förväntas ha en positiv inställning till utveckling, innovationsförmåga och ett noggrant grepp om arbetet. Vi värdesätter tidigare erfarenhet av planerings- och planläggningsuppgifter inom samhällsplanering och markanvändning och att du är insatt i stadsplanering. Dessutom värdesätter vi färdigheter i att leda projekt. I arbetet krävs förutom förmåga att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift även förmåga att ta eget initiativ och god IT-kompetens. Kunskaper i svenska räknas som merit. Den som väljs till befattningen förutsätts behärska användningen av AutoCAD-program, geografiska informationsprogram och kommunregisterprogram.

Du arbetar i ett team och integrerar med professionella inom olika områden och bl.a. invånare. Vi värdesätter goda samarbets- och förhandlingsfärdigheter.

I arbetet har du stöd av yrkeskunniga kollegor i en inspirerande och samtalande miljö samt möjlighet till ständig kompetensutveckling och fortbildning. Vi erbjuder möjligheter till hybridarbete.

Lönen och de övriga anställningsvillkoren bestäms av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Studie- och arbetsbetyg i original tas med till en eventuell intervju. Den som blir vald ska innan hen tillträder befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Arbetet inleds 1.2.2023 eller enligt överenskommelse. På befattningen tillämpas en prövotid på sex månader.

Läs mer

http://www.karleby.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ges av stadsplaneringschef Jouni Laitinen, tfn 044 780 9360 och generalplanearkitekt Päivi Cainberg, tfn 044 780 9364. E-post: fornamn.efternamn@kokkola.fi.

Lär dig mer om oss

Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkisuunnittelu

KARLEBY – Vi har en bredare horisont. Karleby är en blomstrande och vidsynt tvåspråkig havsnära stad som till sitt sinne är större än sitt invånartal på 48 000 invånare. Tillsammans lyfter vi fram pärlorna för tillväxt och upplevelse och skapar djärvt möjligheter för dem.


Adress: Salutorget, 67101 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat