Skip to main content
test

KARLEBY - Vi har en bredare horisont.
Karleby är en blomstrande och vidsynt tvåspråkig havsnära stad som till sitt sinne är större än sitt invånartal på 48 000 invånare. Tillsammans lyfter vi fram pärlorna för tillväxt och upplevelse och skapar djärvt möjligheter för dem.

Befattningsbeskrivning
Karleby stads ansvarsområde Planering söker en kreativ och utvecklingsinriktad expert på planläggning. I uppgiften får du arbeta med intressanta och mångsidiga uppgifter. Ansvarsområdet Planering skapar alternativ för mångsidigt och trivsamt boende och utvecklar förutsättningarna för service- och företagsverksamhet.

Planläggningsarkitekt
Behörighetskravet är lämplig högre högskolexamen och tillräcklig erfarenhet med tanke på uppgiftens krävande natur. Erfarenhet av kommunal planläggning och tillämpning av lagstiftningen inom branschen ses som merit.

Till uppgifterna hör expertuppgifter i anknytning till markanvändning och planläggning, beredning av detaljplaner och detaljplaneändringar, planer för och utredningar av markanvändningen samt deltagande i processen för planering av markanvändning. Befattningsbeskrivningen kan preciseras något utifrån den utbildning och erfarenhet som sökanden har.

Den som väljs till befattningen bör ha en positiv inställning till utveckling, vara innovativ och ha ett noggrant arbetsgrepp. Vi uppskattar tidigare erfarenhet av samhällsplanering, uppgifter inom planering av markanvändning och planläggning och vision när det gäller stadsplanering. Dessutom uppskattar vi beredskap att leda projekt och en positiv attityd till arbetet. För att kunna sköta arbetet framgångsrikt behöver du en god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt samt initiativförmåga och goda it-kunskaper. Du arbetar i ett team i växelverkan med professionella inom olika områden och bl.a. kommuninvånare. Vi värdesätter goda samarbets- och förhandlingsfärdigheter.


Planläggare
Till planläggarens uppgifter hör en helhetsbetonad beredning av planer och genomföring av planprocesser, kundbetjäning, utarbetande av illustrationer och översiktsplaner, sammanställning av tematiska kartor och utgångsmaterial samt utskrift- och kopieringsuppgifter inom planläggningen. Befattningsbeskrivningen kan preciseras något utifrån den utbildning och erfarenhet som sökanden har.

Behörighetsvillkor för befattningen är lämplig högskoleexamen eller lämplig lägre examen på institutnivå eller alternativt erfarenhet av planläggningsarbete eller av till exempel arbete som planläggningsingenjör. Också nyutexaminerade beaktas.


Bägge uppgifterna kräver att du behärskar programmet AutoCad och Office-programmen, har god samarbetsförmåga, flexibel inställning till arbetet, en serviceinriktad attityd och initiativförmåga. Vi uppskattar förtrogenhet med program inom geodata och kommunregister. Vi förutsätter goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska. Kunskaper i svenska räknas som merit.

Du får arbeta med intressanta och utmanande planeringsuppgifter och arbetar som en del av stadsplaneringens innovativa team där varje medlems arbetsinsats uppskattas. I arbetet har du stöd av yrkeskunniga kollegor i en inspirerande och interaktiv miljö samt möjlighet till ständig kompetensutveckling och fortbildning. Vi tillämpar flextid och det är också möjligt att arbeta delvis på distans. Arbetsgivaren erbjuder anställningsförmåner i form av kultur- och motionsförmån (ePassi), lunchrabatt och en företagshälsovård som upprätthåller arbetsförmågan.

Titeln bestäms utgående från den valda personens utbildning. Lönen och de övriga anställningsvillkoren bestäms av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Studie- och arbetsbetyg i original tas med till en eventuell intervju. Den som blir vald ska innan hen tillträder befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Arbetet inleds 1.6.2023 eller enligt överenskommelse. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ansökan lämnas in i första hand elektroniskt via Kuntarekry senast fredag 31.3.2023 kl. 16.00. Arbetsnyckel: KOK-02-13-23

Läs mer

http://www.karleby.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ges av stadsplaneringschef Jouni Laitinen, tfn 044 7809 360 och generalplanearkitekt Päivi Cainberg, tfn 044 7809 364. E-post: fornamn.efternamn@kokkola.fi.

Lär dig mer om oss

Kaupunkisuunnittelu

Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2 300 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar stadens service och stärker Karlebys livskraft. Vi värdesätter varandra, håller våra löften och betjänar invånarna så bra som möjligt. Vi skapar en gemensam servicekultur för arbetsgemenskaperna och agerar respektfullt och ansvarsfullt. Välkommen till oss!


Adress: Kauppatori 5, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat