Planläggningsarkitekt - Turun kaupunki

Planläggningsarkitekt - Turun kaupunki

Vi söker en planläggningsarkitekt till stadsmiljösektorns stadsplanering och marktillgångstjänsteområdet, som ansvarar för planeringen av stadens markanvändning och trafik, planläggningsväsendet och upphandling, utveckling och överlåtelse av stadens marktillgångar. Dessutom följer verksamhetsområdet samhällsstrukturens utveckling.

Till planläggningsarkitektens uppgifter hör mångsidiga uppgifter rörande planering av markanvändning där huvudtyngden ligger på detaljplanering. Uppgifter som rör planläggning ska kunna föras framåt projektmässigt i samarbete med andra experter.

Behörighetskrav för tjänsten är arkitektexamen från teknisk högskola eller universitet och god praktisk erfarenhet av planläggningsuppgifter.
Förutom planläggningsförmåga förutsätter vi god växelverkans-, förhandlings- och samarbetsförmåga. Du kan uttrycka dig både skriftligt som muntligt. Du tycker om att uppträda och kan mångsidigt använda datateknik i såväl planering som kommunikation.

Stadsmiljösektorn ansvarar för skapandet och ordnandet av verksamhetsförutsättningar för den attraktiva stadens tillväxt, utvecklingen av stadsmiljön, strukturella funktioner och trivseln. Verksamhetsområdet ansvarar också för stadens byggda infraegendom, förverkligandet och upprätthållandet av en kvalitativ stadsmiljö samt förverkligandet av hälsosamma lokaler. Dessutom ansvarar verksamhetsområdet för myndighetstjänster som rör miljö och byggande, miljöskydd, regionala avfallshanteringens myndighetstjänster samt regionala kollektivtrafiktjänster.

Planläggningsarkitekten placeras i planläggningsavdelningen, som ansvarar för planeringen av den byggda miljön och utvecklingen av stadsbilden samt skapandet av en god samhällsstruktur och markanvändning. Målet är en trivsam, funktionell, hälsosam och trygg livsmiljö enligt principer för hållbar utveckling.

Planläggningsenheten ansvarar för upprättandet av generalplaner och detaljplaner som styr stadens byggande samt ordnandet av deltagande som rör dem och utredningar. Till enhetens uppgifter hör också förberedning av undantagsbeslut samt beslut av planeringsbehovslösningar.

Planläggningsenheten fördelas i generalplanering och detaljplanering. Detaljplaneringen ansvarar för planeringen av den byggda miljön och utvecklingen av stadsbilden.

Vi erbjuder dig möjligheten att vara med i den växande stadens utveckling, utmanande och ansvarigt arbete, intensivt arbetsklimat och med den kunniga stora organisationens stöd.

Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex (6) månader.
Den som väljs för arbetsuppgiften ska lägga fram ett godkänt utlåtande av företagshälsovården om sitt hälsotillstånd innan arbetsuppgiften tas emot.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari, tfn. 050 558 9214 ja kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen, tfn. 050 430 4790, etunimi.sukunimi@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökningarna lämnas elektroniskt via Sök anställning. Förutom elektroniskt kan du skicka ansökan per post till adressen Stadsmiljösektorn, registratorskontoret, PB 355, 20101 Åbo före ansökningstiden går ut.

Åbo stad, Stadsmiljösektorn, Stadsplanering och markegendom, Planläggning
Adress: Turku, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren