Planläggningsingenjör - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en planläggningsingenjör.

Du är välkommen till ett för sin energi och sin historia känt, lämpligt stort regioncentrum för att påverka framtida lösningar inom samhällsplaneringen i olika skala. Vi väntar på dig i vårt multiprofessionella och diskuterande team där vi lär oss tillsammans.

Till dina uppgifter hör hantering av detaljplaneprocessen och uppgifter i anknytning till den:
-planering och juridisk beredning-styrning och rådgivning som sammanhänger med genomförandet-deltagande i samarbetsprojekt som är av betydelse med tanke på utvecklandet av arbetet samt myndighetssamarbete.
-som ansvarsperson för planläggningens elektroniska system uppdatera planläggningens webbplats och projektsidor samt att utveckla 3D-modelleringen, kommunikationen och den elektroniska kommunikationen.

Behörighetsvillkor är YH-examen, markanvändning.

Språkkunskapskravet är goda kunskaper i finska eller svenska (språkintyg).

Vi förutsätter att du har erfarenhet av samhällsplaneringsuppgifter och behärskar samt har förmåga att tillägna dig de datatekniska program som sammanhänger med uppdraget.
Vi värdesätter att du har allmän kännedom om den offentliga förvaltningen och lagstiftningen. Vidare att du klarar av att muntligt, skriftligt och i bilder presentera objekt samt att du har förhandlingsförmåga och social kompetens.

Vi erbjuder en plats där du kan påverka markanvändningen i framtiden.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 16-17.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso, tfn. 040 550 0757

Tekniska sektorn / Planläggningen
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som tekniska sektorn erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.

Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat