Po:n ja lu:n matemaattisten aineiden tuntiopettaja - Parikkalan kunta

Parikkalan kunnan Kirjolan koululle ja Parikkalan lukioon on haettavana toistaiseksi voimassaoleva perusopetuksen ja lukion yhteinen matemaattisten aineiden tuntiopettaja 10.8.2020 alkaen. Tulevana lukuvuonna 2020 - 2021 viikkotuntimäärä on n. 29 tuntia.

Kelpoisuusehtona on aineenopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan, jolloin tehtävä täytetään määräaikaisena lukuvuodelle 2020 - 2021.

Hakemukset työavaimella nro 289425 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 2.8.2020. Hakuaikaa on jatkettu ja kaikki tähän virkaan aiemmin saapuneet hakemukset huomoidaan. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen hyväksyttävän rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä ennen virka-/työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.parikkala.fi
http://www.parikkala.fi/fi/Koulut

Tutustu työnantajaan

vararehtori Eija Taponen puh. 040 354 9045.

Parikkalan kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus
Osoite: Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala

Kirjolan koulu ja Parikkalan lukio sijaitsee Parikkalan keskustassa. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita alakoululaisista lukiolaisiin. Tällä hetkellä perusopetuksessa on 254 oppilasta ja lukiossa 44 opiskelijaa.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksen, pienryhmäopetuksen sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.

Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön. Tuemme opiskelijoitamme kasvamaan kulttuuritaustaansa arvostaviksi, rehellisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi. Ohjaamme heitä toimimaan rakentavasti ja suvaitsevasti yhteisössä ja kantamaan vastuuta omasta elämästään ja muista ihmisistä. Kannustamme opiskelijoitamme kasvamaan monipuolisesti itseään kehittäviksi, kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.

Parikkalan kunta - Savuton työpaikka