Skip to main content
test

Lomakkeella voit hakea Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensihoitajien ja palomiesten sijaisuuksiin.

ENSIHOITO:

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden asemilta käsin.

ENSIHOITAJA (PERUSTASO)
Ensihoitajan (perustaso) kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus sekä hyväksytysti suoritettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perustason hoitovelvoite ja vähintään B-ajokortti.

Hakijalta odotamme työkokemusta perustasoisesta ensihoidosta, ensihoidon palveluprosessien hyvää tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä vaativaan ensihoitotyöhön soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia.

ENSIHOITAJA (HOITOTASO)
Ensihoitajan (hoitotaso) kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta (340/2011) mukaiset hoitotason kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi ensihoitajalta edellytetään voimassa olevia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hyväksymiä hoitotason hoitovelvoitteita. Ajokorttivaatimus vähintään B-ajokortti.
Hakijalta odotamme riittävää työkokemusta hoitotasoisesta ensihoidosta, ensihoidon palveluprosessien hyvää tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä vaativaan ensihoitotyöhön soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia.

PALOMIEHET:

PALOMIESTEN TOIMIALUEET:

Pohjoinen toimialue:
Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Nilsiä, Rautavaara, Sonkajärvi, Tuusniemi, Varpaisjärvi ja Vieremä

Keskinen toimialue: Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi

Eteläinen toimialue: Karttula, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto.

Palomiehen kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus, lisäksi edellytetään vähintään BC-ajokorttia sekä perustason ensihoito- ja savusukelluskelpoisuutta. Eduksi katsomme pelastusalan täydennyskoulutuksen (esim. vesisukellus, aluksen kuljettajakirja) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilöpätevyyden, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus.

Yleisimmät tehtävät:

- osallistuu tarvittaessa varallaoloon
- suorittaa ensihoitotehtäviä, mikäli toimipiste sitä edellyttää
- osallistuu pelastustoimintaan
- osallistuu turvallisuusviestintään
- toimii tarvittaessa yksikönjohtajana pelastustoiminnassa
- toimii tarvittaessa kuljettajana pelastuslaitoksen aluksilla edellyttäen, että hänellä on ko. aluksen kuljettamiseen oikeuttava lupakirja
- suorittaa päivittäiset kaluston huoltoa ja kunnostusta koskevat työt
- ilmoittaa välittömästi esimiehelleen kalustossa havaitsemistaan vioista ja puutteista
- toimii kouluttajana.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat: resurssikoordinaattori Terhi Ahonen, p. 044-718 8177 ja ensihoidon osalta ensihoitopäällikkö Jukka Hartikainen, p. 044-718 8282.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki

Kuopio on lähes 118 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Pohjois-Savon pelastuslaitos on yksi Suomen 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta.

Tavoitteena on onnettomuuksien määrän pieneneminen, palokuolemien ja palovahinkojen sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien väheneminen siten, että Suomi sijoittuu kärkeen kansainvälisessä vertailussa.

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa Psshp:n kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoitopalvelua Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden asemapaikoilta yhteensä yhdeksällä operatiivisella ensihoitoyksiköllä. Pelastuslaitoksen tuottama ensihoitopalvelu on korkeatasoista ja sitä tuotetaan kuudella hoitotason ensihoitoyksiköllä sekä kolmella perustason yksiköllä.

Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat