Pohjois-Savon pelastuslaitoksen sijaisuuksiin - Kuopion kaupunki

Lomakkeella voit hakea Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensihoitajien ja palomiesten sijaisuuksiin.

ENSIHOITO:

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden asemilta käsin.

ENSIHOITAJA (PERUSTASO)
Ensihoitajan (perustaso) kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus sekä hyväksytysti suoritettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perustason hoitovelvoite ja vähintään B-ajokortti.

Hakijalta odotamme työkokemusta perustasoisesta ensihoidosta, ensihoidon palveluprosessien hyvää tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä vaativaan ensihoitotyöhön soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia.

ENSIHOITAJA (HOITOTASO)
Ensihoitajan (hoitotaso) kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta (340/2011) mukaiset hoitotason kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi ensihoitajalta edellytetään voimassa olevia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hyväksymiä hoitotason hoitovelvoitteita. Ajokorttivaatimus vähintään B-ajokortti.
Hakijalta odotamme riittävää työkokemusta hoitotasoisesta ensihoidosta, ensihoidon palveluprosessien hyvää tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä vaativaan ensihoitotyöhön soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia.

PALOMIEHET:

PALOMIESTEN TOIMIALUEET:

Pohjoinen toimialue:
Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Nilsiä, Rautavaara, Sonkajärvi, Tuusniemi, Varpaisjärvi ja Vieremä

Keskinen toimialue: Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi

Eteläinen toimialue: Karttula, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto.

Palomiehen kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus, lisäksi edellytetään vähintään BC-ajokorttia sekä perustason ensihoito- ja savusukelluskelpoisuutta. Eduksi katsomme pelastusalan täydennyskoulutuksen (esim. vesisukellus, aluksen kuljettajakirja) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilöpätevyyden, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus.

Yleisimmät tehtävät:

- osallistuu tarvittaessa varallaoloon
- suorittaa ensihoitotehtäviä, mikäli toimipiste sitä edellyttää
- osallistuu pelastustoimintaan
- osallistuu turvallisuusviestintään
- toimii tarvittaessa yksikönjohtajana pelastustoiminnassa
- toimii tarvittaessa kuljettajana pelastuslaitoksen aluksilla edellyttäen, että hänellä on ko. aluksen kuljettamiseen oikeuttava lupakirja
- suorittaa päivittäiset kaluston huoltoa ja kunnostusta koskevat työt
- ilmoittaa välittömästi esimiehelleen kalustossa havaitsemistaan vioista ja puutteista
- toimii kouluttajana.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat: resurssikoordinaattori Terhi Ahonen, p. 044-718 8177 ja ensihoidon osalta ensihoitopäällikkö Jukka Hartikainen, p. 044-718 8282.

Kuopion kaupunki
Osoite: Kuopio

Kuopio on lähes 118 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Pohjois-Savon pelastuslaitos on yksi Suomen 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta.

Tavoitteena on onnettomuuksien määrän pieneneminen, palokuolemien ja palovahinkojen sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien väheneminen siten, että Suomi sijoittuu kärkeen kansainvälisessä vertailussa.

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa Psshp:n kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoitopalvelua Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden asemapaikoilta yhteensä yhdeksällä operatiivisella ensihoitoyksiköllä. Pelastuslaitoksen tuottama ensihoitopalvelu on korkeatasoista ja sitä tuotetaan kuudella hoitotason ensihoitoyksiköllä sekä kolmella perustason yksiköllä.