pohjoissaamenkielinen luokanopettaja - Inarin kunta

pohjoissaamenkielinen luokanopettaja - Inarin kunta

Uudelleen haettavaksi: Inarin koulu hakee ajalle 1.8.2019-31.7.2020 pohjoissaamenkielistä luokanopettajaa. Virkaan valittavalta toivotaan perehtyneisyyttä esi- ja alkuopetukseen. Sijoituspaikkana on Inarin koulu.
Kelpoisuusvaatimuksen ovat asetuksen (986/1998) mukaiset.

Virkaan valittavan on toimitettava koulun rehtorille hyväksyttävä terveystodistus ja esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Viroissa, joissa opetuskielenä on inarin-, koltan- tai pohjoissaame, kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi ao. saamen kielen taito. Tällöin katsotaan eduksi, jos hakijalla on esittää joku alla olevista kielitaitoa osoittavista opinnoista tai kielitaitoa osoittavista todistuksista:
- opiskellut pääaineena saamen kieltä (tutkintotodistus opinnoista)
- suorittanut erilliset 60 op:een laajuiset opinnot saamen kielessä (perus- ja aineopinnot)
- opiskellut saamen kieltä lukiossa äidinkielenä ja kirjoittanut sen ylioppilaskirjoituksissa saaden arvosanaksi vähintään cum laude approbaturin (todistukset)
- opiskellut saamen kieltä vieraana kielenä perusopetuksessa ja/tai lukiossa ja omaa kielitutkinnon ylintä arvosanaa vastaavat tiedot ja taidot (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)
- puhuu saamea äidinkielenään ja omaa riittävän saamen kielen kirjallisen taidon (erillinen lausunto yliopistolta, korkeakoululta tai muulta luotettavalta taholta)

Inarin koulun rehtori, puh. 0400 232 662, marja.seilonen@inari.fi

Inarin kunta, Sivistysosasto, Koulut, Inarin koulu
Osoite: Saarikoskentie 4, 99870 Inari

Inarin koulussa on noin 140 oppilasta. Opetusta annetaan kolmella kielellä: suomeksi, inarinsaameksi ja pohjoissaameksi.

Tutustu työnantajaan