Skip to main content
test
Praktiserande kommunveterinär - Pedersören kunta

Vi lediganslår en nyinrättad tillsvidaretjänst som praktiserande kommunveterinär. Samarbetsområdet omfattar Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Jakobstad. Inom samarbetsområdet finns i dagens läge tre praktiserande veterinärer samt en hygieniker- och en tillsynsveterinär. Den nya tjänsten har inrättats för att kunna åstadkomma en jämnare arbetsbörda för samarbetsområdet samtliga praktiserande kommunveterinärer. Den nya tjänsteinnehavarens arbetsfält kommer att vara blandpraktik med betoning på produktionsdjur. Placeringsorten är Bennäs, Pedersöre och du kommer att dela mottagningsutrymmen med en annan praktiserande veterinär.

I tjänsten ingår jourplikt. Jourområdet omfattar även Karleby och Kronoby. I jourringen ingår det i dagens läge fem veterinärer, men jourringen kommer efter besättandet av tjänsten att bestå av sex veterinärer.

Vi kan erbjuda dig ett varierande arbete och ett kollegium där man stöder och hjälper varandra. Det planeras för helt nya utrymmen för hela Miljöhälsan Kallan och det finns fina möjligheter att få vara delaktig i planeringen samt utvecklingen av verksamheten.

Behörighetskrav är legitimerad veterinär i Finland samt god muntlig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det inhemska språk som inte är sökandens modersmål. Det tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Innan valet träder i kraft bör den valda uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Annika Porthin, chef för miljöhälsovården, tel.nr. 050 502 2049, annika.porthin@pedersore.fi

Lär dig mer om oss

Pedersöre kommun - Miljöhälsan Kallan

Pedersöre kommun är en typisk österbottnisk landskommun med svenska som majoritetsspråk. Pedersöre-identiteten är uppbyggd kring familjen och närsamhället/byn. Kommunen ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet i ett välfungerande, på hållbar utveckling baserat, lokalsamhälle med decentraliserat serviceutbud.


Adress: Ekovägen 11, 68620 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat