Primärskötarvikariat 29.10.2020-14.2.2021 - Kemiönsaaren kunta

Vi anställer

En primärskötarvikarie för tiden 29.10.2020-14.2.2021

Anställningen kan eventuellt förlängas. Nuvarande placering inom äldreomsorgens effektiverade serviceboende Silverbacken. Behörighetsvillkor: närvårdar- eller primärskötarexamen samt utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket, goda eller nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Prövotid tillämpas.

Uppgifterna kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48§ i Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/
https://www.visitkimitoon.fi/

Mer om arbetsgivaren

förman Heli Asplund tfn 02- 4260 630.

Omsorgsavdelningen
Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö

Kimitoön är en dynamisk, tvåspråkig skärgårdskommun i Egentliga Finland med 6 700 invånare. Vi vill tillsammans främja kommunens livskraft och våra invånares välfärd. En liten kommuns fördel är att servicen finns nära tillgänglig och att samarbetet mellan olika aktörer är smidigt. Vi erbjuder dig en möjlighet att jobba nära havet och den vackra naturen.

Kimitoöns kommun är en rökfri arbetsplats.

Kimitoöns kommun - Savuton työpaikka