Projektansvarig - Pietarsaaren kaupunki

VI LEDIGANSLÅR ATT SÖKAS EN BEFATTNING SOM PROJEKTANSVARIG FÖR; TYÖKYVYN TUKI 2020 - 2022.

Staden Jakobstad har tillsammans med Larsmo, Pedersöre och Nykarleby från social- och hälsovårdsministeriet beviljats statsunderstöd för utvecklande av tjänster som främjar arbetsförmågan och sysselsättningen för partiellt arbetsföra. Fpa och Te- byrån deltar även i projektet som samarbetsparter.
Målsättningen med projektet är att förbättra sysselsättningsstigarna för partiellt arbetslösa och långtidsarbetslösa i våra kommuner och på så sätt öka sysselsättningen och minska på arbetslösheten bland personerna i målgrupperna.
Projektet är knutet till framtidens social- och hälsovårdscentralsprogram samt är en förberedelse inför det gemensamma välfärdsområdet i Österbotten. Projektet strävar till att förtydliga rollerna för samarbetsnätverkets aktörer och koordineringen av stödåtgärder samt identifiera centrala gränssnittsprocesser. I uppgiften betonas ett mångprofessionellt arbetssätt.
I din roll som projektansvarig handhar du det övergripande ansvaret för projektet, dess uppföljning, utvärdering och rapportering. Som projektansvarig samordnar du de olika uppdrag och arbetsuppgifter som ingår i projektet i enlighet med projektets målsättningar och finansierarens villkor. Till din hjälp kommer du ha en projekthandledare och en styrgrupp.
Vi söker dig som har ett strategiskt, strukturerat och självständigt arbetssätt, gärna med erfarenhet av projektledning och projektrapportering.
Projektet är 2 årigt och startar i februari 2021
Behörighetskrav för befattningen är lämplig högskoleexamen eller lämplig examen på institutnivå. För arbetet krävs tillräcklig arbetserfarenhet från yrkesområdet samt lämplighet för uppgiften. Språkkrav är god förmåga att använda det andra inhemska språk som inte är sökandens modersmål. För uppgiften förutsätts god organisationsförmåga, självständighet, beredskap till nätverksarbete och god samarbets- och interaktionsförmåga. Vi uppskattar initiativförmåga och ett aktivt förhållningssätt. Språkkrav är god förmåga att använda det andra inhemska språk som inte är sökandens modersmål. För uppgiften krävs tillgång till egen bil.
Befattningen är tidsbunden utifrån social- och hälsovårdsministeriet finansiering som fastställs årligen.
Befattningen besätts med högst sex (6) månaders prövotid.

Ansökningstiden utgår 22.1 kl. 15.00.
Befattningen tillträds i februari 2021. Innan tillträde ska ett godtagbart läkarintyg uppvisas.

Mer om arbetsgivaren

För mer information kontakta integrations- och sysselsättningskoordinator Pia Fraktman, 044 7851 525 eller pia.fraktman@jakobstad.fi

Jakobstad, Förvaltning, Personalbyrån
Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.