Skip to main content
test
Projektchef för energieffektiveringsprojekt - Raaseporin kaupunki

Projektchef för miljö- och energieffektiveringsprojekt

Projektchefen fungerar som ledare i stadens investeringsprojekt och byggnadsprojekt. Projektchefen jobbar huvudsakligen som projektansvarig och har som uppgift att tillsammans med de olika avdelningarna (t.ex. centralförvaltningen, utrymmesförvaltningen, samhällstekniken och miljöbyrån) ansöka om projektfinansiering och också delta i genomförandet av hela projektet.

Projektchefen ansvarar bland annat för uppgörandet och förverkligandet av ett arbetsprogram för den budget som årligen reserveras för energieffektiveringsåtgärder. Åtgärderna är en del av stadens energieffektiveringsprogram. Arbetet omfattar också projektledning samt stadens intressebevakning i Svartåns fiskvägshelhet. Projektchefen deltar och bereder ärenden till stadens arbetsgrupp för energieffektivering samt till tekniska nämnden.

Projektchefen arbetar som aktiv och central medlem i stadens investeringsgrupp och deltar i långsiktig planering av investeringar och tar helhetsansvar för de egna projektens genomförande, ur både ekonomisk och teknisk synvinkel. Projektchefen deltar förutom i tidigare nämnda projekt också i genomförandet av stadens investeringsprogram via specifikt anvisade projekt. Den valde personens specialkunnande beaktas vid anvisningen av projekt. På tekniska sektorn jobbar vi flexibelt över yrkesgruppsgränser, vilket betyder att personen i fråga måste ha goda förutsättningar och motivation att lära in sig i nya branscher inom sektorn.

Projektledningskunskaper och sociala kunskaper är centrala för framgångsrikt utövande i den här rollen. På byggplatsen ansvarar Du för övervakning av planenligt byggande samt för anskaffning av alla behövliga lov, ansvarar för val av lämpliga arbetsmaskiner och material, gör behövliga anskaffningar och fungerar som arbetsledare för entreprenörers arbetsinsats samt för den egna personalen som jobbar med i projektet. Som beställarens representant ansvarar Du för att säkerheten på byggplatserna följs.

Du övervakar också projektekonomin, granskar inkommande fakturors riktighet och deltar aktivt i planering av upphandlingar och övervakning av avtal.

Behörighetskraven
- Av projektchefen förutsätts lämplig lägre eller högre högskoleexamen inom t.ex. miljö, naturvetenskap eller det tekniska
området samt
- erfarenhet av arbete inom miljö- eller byggnadsbranschen
- några års erfarenhet av arbetsledar-/projektledarroll är till din fördel
- Vi uppskattar projektkunnande inom miljöområdet, infrastruktur eller husbyggande

Vårt team är tvåspråkigt, därför krävs goda språkkunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra.

B-körkort är nödvändig.

Alla uppgifter kräver förmåga och vilja att arbeta utomhus och i team, också utanför vanlig arbetstid, samt deltagande i stadens beredskapsarbete.

Är du självständig, social, initiativtagande byggbranschens yrkesperson och har positiv inställning till arbete? Då kanske Du är den vi söker till vårt team!

Lön enligt tekniska sektorns kollektivavtal och arbetsvärdering. Prövotid 6 mån. Vi önskar att den valda personen skulle börja hos oss inom april.

Vill du ha mera information? Ta kontakt

Ansökningstiden pågår till den 20.2.2023 kl. 16.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal, tfn 019 289 2522 eller
Tekniska direktören Jan Gröndahl, tfn 019 289 2550

Lär dig mer om oss

Raaseporin kaupunki, Tekninen toimiala, Hallinto

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat