Projektchef för Lovisa bostadsmässa - Loviisan kaupunki

Projektchef för Lovisa bostadsmässa - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker en

PROJEKTCHEF FÖR LOVISA BOSTADSMÄSSA

till visstidsanställning.

År 2023 arrangeras Finlands Bostadsmässa i Lovisa på Drottningstranden på Lovisavikens östra strand. Projektchefen svarar för Lovisa stads andel i mässprojektet och leder mässorganisationen, som består av projektkoordinatorn, en områdesansvarig och en kommunikationsansvarig. Till gruppen hör dessutom en av stadens planerare som underställd stadsarkitekten arbetar på planläggningsavdelningen. Projektchefen är direkt underställd stadsdirektören. Andelslaget Finlands Bostadsmässa hjälper projektorganisationen.

Vi söker till uppgiften en djärv visionär med en blick för det estetiska, kunnande om kommunalt byggande och kommunal verksamhet samt gedigen erfarenhet i projektarbete. Därtill kräver uppgiften god organiseringsförmåga, förtrogenhet med projekthantering, förmåga att uppträda och interaktionsfärdigheter. Dessutom kräver vi av sökanden goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, svenska och engelska. Lokalkännedom är en merit.

Arbetet erbjuder en fantastisk chans att påverka utvecklingen och konkurrenskraften i Lovisa samt att främja utvecklingen av den byggda miljön i regionen och till och med i hela Finland. Vi lovar dig ett utmanande men givande arbete där du kan se resultatet av ditt eget arbete. Du kommer att arbeta i Lovisa stad med dess vackra natur och vackra byggnadsbestånd medan arbetskamraterna består av stadens högmotiverade anställda och förtroendevalda.

Ansökningstiden slutar 15.8.2019 kl. 15.00. Ansökan lämnas in elektroniskt på Kuntarekry.fi.

Arbetet börjar 1.10.2019 eller enligt överenskommelse och varar till 31.10.2023. Arbetstiden är 37,5 timmar per vecka och i den ingår också kvälls- och veckoslutsarbete.

Lönen är 4 900 euro i månaden.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, 040 551 75 51 eller jan.d.oker-blom@loviisa.fi

Loviisan kaupunki
Adress: Mannerheimgatan 4, 07900 Loviisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!
I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.
Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren