Projekthandledare - Pietarsaaren kaupunki

VI LEDIGANSLÅR ATT SÖKAS EN BEFATTNING SOM PROJEKTHANDLEDARE FÖR; TYÖKYVYN TUKI 2020 - 2022 .

Staden Jakobstad har tillsammans med Larsmo, Pedersöre och Nykarleby från social- och hälsovårdsministeriet beviljats statsunderstöd för utvecklande av tjänster som främjar arbetsförmågan och sysselsättningen för partiellt arbetsföra. Fpa och Te- byrån deltar även i projektet som samarbetsparter.
Målsättningen med projektet är att förbättra sysselsättningsstigarna för partiellt arbetslösa och långtidsarbetslösa i våra kommuner och på så sätt öka sysselsättningen och minska på arbetslösheten bland personerna i målgrupperna.
Projektet är knutet till framtidens social- och hälsovårdscentralsprogram samt är en förberedelse inför det gemensamma välfärdsområdet i Österbotten. Projektet strävar till att förtydliga rollerna för samarbetsnätverkets aktörer och koordineringen av stödåtgärder samt identifiera centrala gränssnittsprocesser. I uppgiften betonas ett mångprofessionellt arbetssätt.
Som projekthandledare förväntas du fungera i enlighet med projektplanens målsättningar. Projekthandledaren skall främja och stöda klientens tillväxt och utveckling, hälsa, trygghet och välfärd, handleda och stöda klienten i aktiviteterna enligt projektplanen. Projekthandledaren förväntas handleda och motivera olika klientgrupper. Till din hjälp kommer du ha en projektkoordinator och en styrgrupp.
Vi söker dig som är utåtriktad, initiativtagande och med goda samarbetsfärdigheter.
Projektet är 2 årigt och startar i februari 2021
Behörighetskrav för befattningen är socialhandledare/socionom YH-examen, eller annan lämplig examen. För arbetet krävs tillräcklig arbetserfarenhet från yrkesområdet samt lämplighet för uppgiften, gärna erfarenhet av projektarbete. Språkkrav är god förmåga att använda det andra inhemska språk som inte är sökandens modersmål.
För uppgiften förutsätts god organisationsförmåga, självständighet och ett aktivt förhållningssätt. För uppgiften krävs tillgång till egen bil.
Befattningen är tidsbunden och villkorlig utifrån social- och hälsovårdsministeriet finansiering som fastställs årligen. . Befattningen besätts med högst sex (6) månaders prövotid.

Ansökningstiden utgår 22.1 kl. 15.00.
Befattningen tillträds i februari 2021. Innan tillträde ska ett godtagbart läkarintyg uppvisas.

Mer om arbetsgivaren

För mer information kontakta integrations- och sysselsättningskoordinator Pia Fraktman, 044 7851 525 eller pia.fraktman@jakobstad.fi

Jakobstad, Förvaltning, Personalbyrån
Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, 68600 Pietarsaari

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.