Projekti-insinöörin virka teknisen palvelukeskuksen tilahallinnossa:

Teknisen palvelukeskuksen tilahallinto huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta, huolehtii kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen ja niihin kuuluvien kiinteiden laitteiden suunnittelusta, sekä järjestää rakentamisen, kunnossapidon ja peruskorjauksen. Tilahallinto toimii kaupungin sisäisenä kiinteistönomistajana ja vuokranantajana sekä hoitaa kaupungin suorassa omistuksessa oleviin kiinteistöihin liittyvät isännöintitehtävät. Tilahallinto avustaa muita hallintokuntia toimitilojen vuokrauksessa.

Projekti-insinööri vastaa, yhdessä tilahallinnon isännöitsijän ja rakennuttajainsinöörin kanssa, kaupungin teknisen palvelukeskuksen omistaman tai hallitseman kiinteistöomaisuuden hoidosta. Projekti-insinöörin tehtäviin kuuluu huolehtia toimitiloina käytettävien rakennusten kunnossapidon ohjelmasta yhdessä kiinteistöisännöitsijän kanssa ja korjaushankkeissa rakennuttamiseen liittyvistä tehtävistä. Projekti-insinööri voi avustaa myös tilahallinnon uudisrakentamisen hankkeissa tai muissa teknisen palvelukeskuksen toimialaan liittyvissä tehtävissä.

Projekti-insinööri osallistuu kiinteistöomaisuuden kunnossapitämiseen
- kunnossapitävien investointien tarve, ajoitus, budjetointi
- teknisten järjestelmien toimintakunto ja käyttöikä
- kunnossapitosopimukset, hankintasopimukset ja niiden seuranta
- korjausohjelman suunnittelu (korjausvelka)
- korjaustöiden teettäminen ja valvonta

Projekti-insinööri osallistuu uusien toimitilojen rakennuttamiseen ja hankkeiden valvontaan
- tilaohjelmat ja esiselvitykset
- rakennusurakan valvonta
- tilapäiset tilajärjestelyt ja väistötilat
- kannattavuusvertailut, budjetointi ja rahoitus

Projekti-insinööri osallistuu tarvittaessa teknisen palvelukeskuksen
- viranomaispäätösten valmisteluun
- suunnitteluhankkeisiin
- rakentamis- tai saneeraushankkeisiin
- kehityshankkeisiin
- tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva, vähintään alempi korkeakoulututkinto. Aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä lasketaan ansioksi. Kielitaitovaatimuksena on suomen- tai ruotsinkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito toisessa kotimaisessa kielessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen sopimuksen TS mukaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen koeajan umpeutumista. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja

https://www.jakobstad.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lähempiä tietoja antavat:
vt. tekninen johtaja, kaupungininsinööri Harri Kotimäki, 044-7851 750, harri.kotimaki@jakobstad.fi ja
vt. talonrakennuspäällikkö, kiinteistöisännöitsijä Mattias Thors, 044-7851245, mattias.thors@jakobstad.fi

Lisätietoja

Pietarsaaren kaupunki, tekniset palvelut, tilahallinto

Pietarsaaren kaupunki on hyvinvoivan kaksikielisen merenrantaseudun elinvoimainen keskustaajama, joka tarjoaa asukkailleen osallisuutta, turvallisuutta ja elämänlaatua, ja luo taloudellisia edellytyksiä hyvälle palvelutarjonnalle ja viihtyisälle asumiselle virikkeellisessä ympäristössä.


Osoite: Strengberginkatu 1, 68601 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat