test

Me Karelia-ammattikorkeakoulussa tutkimme, kehitämme ja koulutamme ylihuomisen osaamista.
Ylihuomisen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajattelemista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimillisen osaamisen saumatonta yhteispeliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla rakennetaan ainutlaatuisia ratkaisuja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.
Näin varmistamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvistajana. Tule töihin yhteisöömme - Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

PROJEKTIASIANTUNTIJAA (media ja viestintä)
Vauhtia uralle - Joustavia polkuja työelämän osaamistarpeisiin -projektiin määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.3.2022-31.12.2022

Vauhtia uralle on Karelia-ammattikorkeakoulun, Riverian ja Itä-Suomen yliopiston yhdessä toteuttama kehittämishanke ajalla 1.1.2020-31.12.2022. Hankkeessa kehitetään yrityksille ratkaisuja osaavan työvoiman varmistamiseksi hyödyntämällä ennakoivaa analytiikkaa sekä kehitetään suomenkielistä tekoälyä ennakoinnin ja ohjauksen työkaluksi. Hankkeella tuetaan yrityksiä osaavan työvoiman saamisessa suuntaamalla koulutusorganisaatioiden koulutustarjontaa kerätyn ja analysoidun tiedon pohjalta sekä yritysten tarpeita kuunnellen. Hankkeessa kehitetään toimintamalli sekä työelämässä että työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville joustavan, eri opintoja tai tutkintojen osia yhdistelevän opintopolun rakentamiseen.

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia yhteistyöfoorumeja, joiden avulla löydetään hankkeen kohderyhmät ja mahdollistetaan koulutuspalvelujen osuva kohdentaminen. Projektiasiantuntija (media ja viestintä) työskentelee yhteistyössä Karelian, Riverian ja UEF:in hankehenkilöstön kanssa. Projektiasiantuntija visualisoi hankkeessa tuotettua tietoa ja materiaaleja. Projektiasiantuntijalta edellytetään osaamista hankkeessa luodun koulutusmallin visualisointiin ja animointiin. Projektiasiantuntija luo yhteistyössä hankkeen palvelumuotoilijan kanssa visuaalisia ja informatiivisia opinto- ja palvelupolkuja digitaaliseen muotoon. Projektiasiantuntija vastaa opinto- ja palvelupolkukuvausten viestinnästä ja levittämisestä sidosryhmille yhdessä muun henkilöstön kanssa.

Projektiasiantuntijan keskeisimpiä työtehtäviä ovat
- projektin toimintaan osallistuminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- hankkeessa tuotetun tiedon sekä hankkeessa kehitettyjen koulutus- ja palvelupolkujen visualisointi digitaaliseen muotoon sekä niiden kehittäminen interaktiiviseen muotoon
- hankkeessa tuotettujen materiaalien kuten koulutus- ja palvelupolkukuvausten vieminen hankkeen verkkosivulle
- osallistuminen materiaalien levittämiseen sidosryhmille ja hankeviestintään
- osallistuminen Karelia-amk:n koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Painotamme valinnassa
- projektitoiminnan perusteiden hallintaa
- näyttöä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta
- yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- suunnittelu- ja organisointitaitoja
- hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista viestintätaitoa
- tiedon visualisointiosaamista ja hyviä tietoteknisiä taitoja

Tehtävä on määräaikainen ja sen ehdot määräytyvät Sivistan yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Palkka tehtäväkohtaisine palkanosineen on 3417,27-3791,27 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokemuslisää 4-16 prosenttia. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävän vaativuuden, vaikuttavuuden ja monipuolisuuden sekä valittavan henkilön osaamisen perusteella. Tehtävässä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansioluetteloineen Kuntarekryssä 31.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Tehtävä täytetään, mikäli rahoittaja hyväksyy hankkeen muutosesityksen.

Lisätietoja

http://www.karelia.fi/karelia-tyonantajana/
http://www.karelia.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat tehtävän sisällön osalta koulutuksen kehittämispäällikkö Marjo Nenonen p. 050 362 7074, marjo.nenonen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi

Lisätietoja

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Karelia-ammattikorkeakoulu on kansainvälinen ja vetovoimainen korkeakouluyhteisö, kouluttaa osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Kareliassa opiskelee noin 3900 opiskelijaa AMK- ja YAMK-tutkintoihin johtavissa koulutuksissa. Karelia on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee tiivistä yhteistyötä erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.


Osoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Sinulle suositellut työpaikat