Projektijohtaja, Vanhuspalvelujen yhteiset toimin. - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Ikääntyneiden palvelujen rakennemuutos- hankkeessa luodaan Turun kaupunkiin yhteiset konseptit, toimeenpanosuunnitelma ja rahoitusmallit ikääntyneiden välimuotoiselle yhteisölliselle asumiselle ja palvelulle.

Projektijohtajan tehtävänä on johtaa vanhuspalvelujen rakennemuutoshanketta yhdessä kaupungin vanhuspalvelujen, konserninhallinnon ja kaupunkisuunnittelun viranhaltijoiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Projektijohtaja toimii ikääntyneiden palvelujen rakennemuutoshankkeen poikkihallinnollisen ohjausryhmän valmistelijasihteerinä ja johtaa rakennemuutoshankkeen projektiryhmää.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan laajasti ikääntyneelle väestölle ja sidosryhmille. Projektijohtaja vastaa hankkeesta tiedottamisesta yhteistyössä kaupungin viranhaltijoiden kanssa.

Projektijohtajan tehtäviin kuuluu myös hankkeen hallinnointi ja hankkeesta raportointi ympäristöministeriölle hankeavustuksen ehtojen mukaisesti.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi edellytetään:
- Itsenäistä ja aktiivista työskentelyotetta.
- Hyvää kirjallista ja suullista esiintymistaitoa.
- Kykyä verkosto- ja sidosryhmä työskentelyyn.
- Vanhuspalveluiden sisällön ja rakenteiden tuntemusta.

Kokemus hanke- tai projektityöstä luetaan eduksi.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

palvelualuejohtaja Sari Ahonen p. 050 553 2447
muutosjohtaja Antti Parpo p. 040 642 8682
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhuspalvelujen yhteiset toiminnot
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.