Projektikoordinaattori (2) - Tampereen kaupunki

Projektikoordinaattori (2) - Tampereen kaupunki

TAMPEREEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSPALVELUT, KIERTO - KIERTOTALOUDEN TOIMINNALLISET OPPIMISYMPÄRISTÖT -HANKE
KIERTO - Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hankkeen ydin on kiertotalouden ja siihen pohjautuvien työllistymismahdollisuuksien sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen lisääminen.
Hankkeen tavoitteena on
1. luoda uusia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksien kehittymiseen ja työllistymiseen,
2. vastata työnantajien työvoiman tarpeisiin nopeasti kehittyvällä kiertotalouden kentällä, erityisesti matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin ja
3. edistää kiertotaloutta ja luoda uusia työpaikkoja.
Hankkeessa luodaan ja jatkokehitetään osatoteuttajien yhteistyönä kiertotalouden toiminnallisia oppimisympäristöjä. Hankkeessa pilotoidaan useaa kiertotalouden osa-aluetta ja niihin liittyviä työllistämisen ja osaamisen kehittämisen toimintamalleja. Oppimisympäristöjen fyysiset puitteet linkittyvät myös kaupunginosien toimintaan ja kehittymiseen. Toiminta keskittyy erityisesti Hervantaan, Nekalaan ja Hiedanrantaan Tampereella. Hiedanranta on uusi tulevaisuuden kaupunginosa, jossa on jo olemassa kiertotalouden kokeilualue. Toimiminen alueilla, ruohonjuuritasolla, tukee Tampereen strategisia tavoitteita yhdessä tekevästä ja inhimillisestä sekä urbaanista ja kestävästi kasvavasta suomalaisesta kaupungista. Hankkeella tuetaan yritysten ja muiden kiertotalouden työnantajien tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeiden tunnistamista sekä vastataan niihin kehitettäviä oppimisympäristöjä hyödyntäen. Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen kaupunki ja osatoteuttajia ovat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Ekokumppanit Oy, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry ja TITRY ry.
Projektikoordinaattorien päätehtävät:
- hankkeen asiakastyö (asiakkaiden ohjautuminen hankkeeseen, palvelutarpeiden kartoitus, olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja yksilöllisten palvelupolkujen suunnittelu, jatko-ohjaus, yksilö- ja ryhmänohjaus)
- asiakaslähtöinen työjaksojen opinnollistaminen ja sen suunnittelu
- verkostoyhteistyö asiakastyössä yhdistysten, kaupungin yksiköiden ja oppilaitosten kanssa
- viestintä asiakasnäkökulmasta (some-näkyvyys)
- tapahtumien suunnittelu ja toteutus
- kiertotalouden yritysten/työnantajien osaamis- ja palvelutarpeiden kartoitus
- yritysyhteistyö, haastepajojen toteuttaminen
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, työkokemus työnhakijoiden valmennuksesta ja yritysyhteistyöstä.

Eduksi katsotaan kokemus hankkeista ja muista kehittämistehtävistä, kokemus osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.
Eduksi katsotaan myös
- kiertotalous -osaaminen
- markkinointi- ja viestintäosaaminen
- verkostojen tuntemus
- projektihallinnointi -osaaminen
Toimien täyttäminen edellyttää hankkeen myönteistä rahoituspäätöstä. Tehtävät ovat määräaikaisia ajalla 1.9.2019-31.12.2021. Toimeen valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.
Lisätietoja tehtävästä antaa 8-11.7 ja 5.8 palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto, puh. +358 44 431 4229 ja sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi.
Hakuaika päättyy 5.8.2019. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.
IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.
Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.
 

Lisätietoja

https://www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat.html

  • Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut/KIERTO - Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hanke
  • Työpaikka
  • tre-1-282-19
  • 8.7.2019 - 5.8.2019 23:59
  • TamperePirkanmaa

8-11.7 ja 5.8 palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto, puh. +358 44 431 4229 ja sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut/KIERTO - Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hanke
Osoite: Tampere

Tampere tunnetaan rohkeudestaan uudistua. Ei ole sattumaa, että Tampere on vuodesta toiseen Suomen toivotuin asuinpaikka, halutuin opiskelukaupunki ja suosituin matkailukohde. Täällä on maan pysyvimmät työntekijät, korkein teknologia alan osaaminen sekä vahva innovaatiokyky. Tampereen kaupunki haluaa olla entistä enemmän uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja kumppani yrityksille.
Tampereen kaupunki on myös monien mahdollisuuksien työnantaja. Yhteensä kaupungin palveluksessa on noin 15 000 työntekijää noin 900 ammattinimikkeellä

Tutustu työnantajaan