Projektikoordinaattori - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Projektikoordinaattori - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Haemme projektikoordinaattoria vakinaiseen työsuhteeseen 1.4.2019 alkaen.

Projektikoordinaattori
- vastaa yksikössämme useiden kehittämishankkeiden taloushallinnosta (mukaan lukien budjettien laatiminen hakemusten valmisteluvaiheessa, talousseuranta, raportointi, laskutukset)
- toimii työyhteisössämme tiimipelaajana tukien projektipäälliköitä hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa työskentelemällä erilaisissa yhteistyöverkostoissa (oppilaitoskenttä, yritykset, kolmas sektori, rahoittajat)
- hoitaa hankkeiden viestintätehtäviä (mm. verkkosivujen päivitys, sosiaalinen media, julkaisuprosessien tukitehtävät)
- hoitaa hankkeiden käytännön toteutukseen liittyviä organisointitehtäviä (mm. projektikokoukset, seminaarit, koulutukset, valmennukset, muut hanketapahtumat)
- osallistuu yksikkömme tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun ja hankehakuihin sekä projektihallinnon kehittämiseen.

Tehtävässä edellytetään
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- hyvää talousosaamista
- oma-aloitteisuutta, palveluasennetta, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä
- erinomaisia verkostotyöskentelytaitoja
- sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen käyttötaitoa
- matkustusvalmiutta.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä monipuolisissa tehtävissä erilaisissa tiimeissä ja monissa verkostoissa koulutuksen kehittämisen parissa.

Lisätietoja

http://www.hamk.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Tutkimuspalvelupäällikkö Jaana Muttonen, puh. 050 574 5137, jaana.muttonen@hamk.fi
Tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri, puh. 040 587 9883, martti.majuri@hamk.fi.
Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi kautta viimeistään 18.2.2019. Muussa tapauksessa katso ohjeet www.hamk.fi.
Valintaprosessiin sisältyy haastattelu ja osaamisen näyttö. Alkuperäiset koulutus- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Edu
Osoite: Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja, tutkija ja kehittäjä ammatillisen osaamisen asialla. Koulutamme opettajia kaikille ammattialoille, ammatillisiin oppilaitoksiin, aikuiskoulutukseen ja ammattikorkeakouluihin. Tuemme opettajien uran aikaista kehitystä järjestämällä ammatillista erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutusta, kehittämällä erikoistumiskoulutuksia ja järjestämällä täydennyskoulutusta, huippuosaamisen valmennusta ja mentorointia. HAMK Edu -tutkimusyksikössä toteutamme kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja tutkimusta. Kansainvälinen osaamisen vientimme on laajaa ja tavoitteemme on vaikuttavuus kohdemaassa.

Tutustu työnantajaan