Projektikoordinaattori, hanke - Rauman kaupunki

Etsimme projektikoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.8.2021-30.6.2022 perusopetuksen tehtäviin Raumalla.

Projektikoordinaattorin tehtävänä on luotsata eteenpäin alueellista hanketta, jonka keskiössä ovat koulupoissaolojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen sekä kouluun sitouttavien mallien kehittäminen. Hanke on osa valtakunnallista kokonaisuutta edellyttäen osallistumista valtakunnalliseen kehittämistyöhön ja tiivistä työskentelyä ja vetovastuuta Satakunnan alueellisessa ohjausryhmässä. Hankkeessa vahvistetaan kouluun kiinnittymistä, mieluisaa oppimisympäristöä ja perehdytään koulukäymättömyyden haasteisiin.

Etsimme tehtävään monipuolista osaajaa, jolla on halua työskennellä aitiopaikalla koulumaailmassa. Edellytämme tehtävään valitulta itsenäistä- ja kehittämismyönteistä työotetta, kykyä vetää hanketoimintaa sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta koulumaailmassa toimimisesta sekä ymmärrystä perusopetuksen lainalaisuuksiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Kvtes:n mukaisesti.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

opiskeluhuollon esimies Sari Ågren, p. 044 403 6176
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Projektikoordinaattori, RAU-25-158-21".
Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Opetus ja nuoriso, Opiskeluhuolto

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat