Tjänst som projektingenjör vid centralen för tekniska tjänster, utrymmesförvaltningen:

Utrymmesförvaltning handhar byggherreverksamheten inom sitt verksamhetsområde, sköter om planeringen, samt ordnar byggandet, underhållet och grundreparationerna av stadens direktägda fastigheter och till dem hörande fasta anordningar. Utrymmesförvaltningen fungerar som intern fastighetsägare och hyresvärd inom staden samt handhar disponentverksamheten för stadens direktägda fastigheter. Utrymmesförvaltningen bistår andra förvaltningsenheter i samband med hyrande av verksamhetsutrymmen.

Projektingenjören svarar, tillsammans med disponenten och byggherreingenjören vid utrymmesförvaltningen, för underhåll av fastighetsegendom som ägs eller förvaltas av centralen för tekniska tjänster. Till projekingenjörens uppgifter hör att handha underhållsprogram för de fastigheter som utrymmesförvaltningen förvaltar tillsammans med fastighetsdisponenten och handha byggherreuppgifter för underhållande byggprojekt. Projektingejören kan även hjälpa till i nybyggnadsprojekt som utrymmesförvaltningen har eller i andra uppgifter inom verksamhetsområdet av centralen för tekniska tjänster.

Projektingenjören deltar i underhållsprojekt som gäller fastighetsegendom
- behov, tidtabell, budgetering
- användningskondition och brukslängd av tekniska system i fastigheterna
- avtal om underhåll, avtal om anskaffningar och dess uppföljning
- planering av underhållsprogram (reparationsskulden)
- låter bygga och övervakar

Projektingenjören deltar i byggande av nya verksamhetsutrymmen och projektövervakning som byggherre
- utrymmesprogram och förstudier, utredningar
- kontraktshandlingar
- övervakning av entreprenader
- tillfälliga arrangemang och utrymmen under byggtiden
- ekonomiska jämförelser, budgetering och finansieringar

Projektingenjören deltar vid behov i centralen för tekniska tjänster
- beredningar av myndighetsbeslut
- planeringsprojekt
- bygg- eller saneringsprojekt
- utvecklingsprojekt
- uppgörandet av undersökningar och utredningar


Behörighetsvillkor för tjänsten är minst en lämplig lägre högskolexamen. Tidigare arbetserfarenhet med liknande arbetsuppgifter räknas som en merit. Språkkravet är god förmåga att i tal och skrift använda svenska eller finska och minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänst- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Den som väljs till tjänsten bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg innan prövotidens utgång. Prövotiden är sex månader.

Läs mer

https://www.jakobstad.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare upplysningar ges av:
tf. tekniska direktören, stadsingenjör Harri Kotimäki, 044 7851 750, harri.kotimaki@jakobstad.fi och
tf. husbyggnadschefen, fastighetsdisponent Mattias Thors, 044 7851 245, mattias.thors@jakobstad.fi

Lära dig mer om oss

Staden Jakobstad, centralen för tekniska tjänster, kommunalteknik

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat