Projektipäällikkö - Haapajärven kaupunki

Projektipäällikkö - Haapajärven kaupunki

Haapajärven kaupunki hakee Retkeilevä Haapajärvi -esiselvityshankkeelle määräaikaista

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ 6 kk ajalla 1.2.-31.8.2019

Hanke on esiselvityshanke, jolla tehdään laaja selvitys Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeella selvitetään mitä kohteita on jo olemassa ja mitä uusia kohteita halutaan tehdä sekä mitä kehittämistoimia tarvitaan entisten kohteiden kehittämiseksi, käytön lisäämiseksi ja uusien kohteiden tekemiseksi. Hakijana ja hankkeen hallinnoijana toimii Haapajärven kaupunki kylien puolesta. Mukana on 9 kyläyhdistystä, jotka toteuttavat käytännössä hankesuunnitelmassa mainitut toiminnot yhdessä projektipäällikön ja asiantuntijoiden kanssa.

Projektipäällikön työtehtäviin kuuluu mm.

- tehdä kyläyhdistysten kanssa selvitystyö alueen ulkoilu- ja luontokohteesta

- tehdä suunnitelmat reiteiltä- ja kohteista ja selvittää maanomistajaolosuhteet

- käydä maastossa läpi reitistöt ja kohteet, suunnitella tarvittavat rakenteet ja selvittää mahdollisuus mobiilisovellukseen sekä karttojen tekemiseen

- selvittää kehittämishanketta varten ulkoilu- ja luontokohteiden markkinointitarve sekä alueen toimijoiden halukkuus järjestää ulkoilu- ja luontokohteissa tapahtumia

- selvittää investointihanketta varten ulkoilu- ja luontokohteisiin tarvittavat investointitarpeet ja tehdä investointisuunnitelma selvityksen pohjalta kustannusarvioineen

- tehdä lopuksi Kehittämis- ja investointihankehakemukset.

Projektipäällikön työ vaatii ajokorttia sekä oman auton käyttömahdollisuutta. Projektipäällikkö on valmis tekemään tarvittaessa ilta- ja viikonlopputöitä. Projektipäällikkö vastaa hankkeen eteenpäin viemisestä, suunnittelusta, raportoinnista ja muusta toteutuksesta itsenäisesti. Projektipäällikön työ on 80 % kokoaikatyöstä.

Projektipäälliköltä edellytetään hankkeen sisällöllistä kokemusta ja asiantuntemusta sekä vahvaa ohjausosaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tuottaa kirjallisia raportteja sekä organisointitaitoja. Eduksi lasketaan kokemus ja ymmärrys hanketoiminnasta sekä retkeilyreittien suunnittelusta ja kyläyhdistysten kanssa toimimisesta.

Projektipäälliköllä on oltava soveltuva korkeakoulututkinto.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävään rekrytoimisen edellytyksenä on myönteinen rahoituspäätös ELY-keskukselta.

Lisätietoja

https://www.haapajarvi.fi/

Lisätietoja Unto Vesamäki, p. 044 445 6132 tai unto.vesamaki@haapajarvi.fi

Haapajärven kaupunki, Hallintopalvelut
Osoite: Kirkkokatu 2, 85800,

Haapajärven kaupunki on reilun 7000 asukkaan vireä ja yrittäjäystävällinen kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla, keskellä Suomea. Haapajärvellä on monipuolista yritystoimintaa ja kaunista luontoa lähellä ihmistä.

Tutustu työnantajaan