PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ - Raaseporin kaupunki

Raaseporinjoki-hanke on monivuotinen projekti, jossa toteutetaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Päätavoite on jokea pitkin mereen tulevien ravinnepäästöjen merkittävä vähennys. Lisäksi tähdätään virkistysarvojen paranemiseen, kala- ja vesilintukantojen elpymiseen sekä maatalouden ympäristötietoisuuden lisäämiseen.

Raaseporinjoki-hanke on käynnistynyt vuonna 2018 ja sen ensimmäisinä vuosina on muun muassa valmisteltu Raaseporinjoen pääuoman luonnonmukaista peruskuivatusta, käsitelty peltoja vesistövaikutteisilla maanparannusaineilla sekä laadittu koko valuma-alueen kattava toimenpidesuunnitelma kuormituksen vähentämiseksi. Hanketta jatketaan toteuttaen tätä toimenpidesuunnitelmaa yhteistyössä maanomistajien kanssa. Hankkeelle on myönnetty avustusta vuoden 2021 loppuun asti. Hankkeesta voi lukea lisää osoitteessa www.raasepori.fi/raaseporinjoki

Tehtäväkuvaus:
Projektipäällikkö vastaa toimenpiteiden edistämisestä hankesuunnitelman mukaisesti.
Projektipäällikkö vastaa kommunikaatiosta osapuolten välillä.
Projektipäällikkö tuottaa viestintää, valmistelee hankintoja ja mahdollisia lupahakemuksia.
Projektipäällikkö vastaa hankkeen taloudesta ja hankkeen raportoinnista sekä mahdollisen lisärahoituksen hakemisesta.

Projektipäällikkö työskentelee Raaseporin ympäristötoimistossa yhteistyössä muun ympäristötiimin kanssa.

Edellytämme:
Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulutusta. Tehtävään valittavalla tulee olla hyvät suulliset ja kirjalliset taidot molemmissa kotimaisissa kielissä. Toivomme sinulla myös olevan kokemusta vastaavien projektien menestyksekkäästä eteenpäin viemisestä. Eduksi luetaan maatalouden ja/tai siihen liittyvän ympäristön- ja vesiensuojelun tuntemus sekä aiempi kokemus hanketyöskentelystä. Tehtävässä tarvitaan oma-aloitteista, aktiivista ja itsenäistä otetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä uuden omaksumiseen. Hakijalla tulee olla ajokortti.

Työn kesto: 1 vuotta 4 kuukautta. Koeaika on neljä kuukautta.
Tehtävässä sovelletaan kuntien teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS).

Hakemukset: www.kuntarekry.fi tai postitse: Kaavoitus- ja ympäristöosasto, Raaseporin kaupunki, PL 58, 10611 Raasepori

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat projektipäällikkö Minttu Peuraniemi, puh. 019 289 2270 ja ympäristöpäällikkö Maria Eriksson, puh. 019 289 2375. Tiedustelut viimeistään 3.7.2020

Tekninen toimiala
Osoite: Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raaseporin kaupunki sijaitsee Helsingin ja Turun puolivälissä, hyvien asumismahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien päässä. Kaupunki muodostettiin Tammisaaren ja Karjaan kaupungeista ja Pohjan kunnasta vuonna 2009. Kaupungissa on noin 28 000 asukasta, joista 65 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia ja 31,5 prosenttia suomea. Kaupungille antavat leimansa luonnonkaunis saaristo, Billnäsin ja Fiskarsin ruukit sekä Mustion linna. Täällä on turvallista elää ja asua. Kaupunki on alueen suurin työnantaja, työntekijöitä on noin 1 900. Kaupunki on savuton työpaikka.

Raaseporin kaupunki - Savuton työpaikka Raaseporin kaupunki - Unicef lapsiystävällinen kunta