Projektipäällikkö - Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Rannikolta tuntureille -hankkeen tavoitteena on luoda Suomen matkailustrategiaa ja Visit Finlandin kohderyhmäajattelua toteuttavia teemallisia kiertomatkatuotteita, jotka yhdistävät ja joilla markkinoidaan Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Itä-Lapin matkailukohteita. Teematuotteiden avulla kehitetään uudenlaista destinaatioiden yhteismarkkinointia ja -myyntiä. Hankkeessa lisätään laajan matkailualueen houkuttelevuutta ja näkyvyyttä digitaalisissa matkailun markkinointi- ja myyntikanavissa sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille. Tavoitteena on tuoda lisäarvoa ja täydentää jo käynnissä olevia matkailun kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät digitaalisten myynti- ja markkinointikanavien kehittämiseen tai kestävän matkailun kehittämiseen. Hankkeen päätoteuttajana toimii Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaalla Kuusamon, Oulun, Taivalkosken, Pudasjärven, Raahen, Limingan, Muhoksen, Utajärven, Vaalan ja Kalajoen alueille, sekä Kainuussa Suomussalmen ja Lapissa Sallan alueille.

Hankkeelle on haettu rahoitusta TEM:n Alueiden matkailuelinkeinoa edistävien hankkeiden tukirahoituksesta, ja tehtävä tullaan täyttämään ehdollisena siten, että hankkeelle myönnetään rahoitus. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.11.2020 - 31.10.2021.

Haemme hankkeeseen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ ajalle 1.11.2020 - 31.10.2021

Projektipäälliköltä toivotaan osaamista ja työkokemusta luonto-, hyvinvointi- ja/tai kulttuurimatkailun tuotteistamisesta, kokemusta sähköisestä markkinoinnista omatoimimatkailijoille, sekä ymmärrystä matkailun sähköisistä jakelukanavista ja markkinoinnista. Lisäksi toivotaan sujuvaa suullista ja kirjallista suomen- ja englanninkielen taitoa, muut kielet katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää myös kokemusta hanketyöstä, tiiminjohtamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä oman työn ja laajojen kokonaisuuksien johtamisesta.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Toimipiste sijaitsee Kuusamossa, ja tehtävän hoitaminen edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Tutustu työnantajaan

Ohjelmapäällikkö Kirsi Kuosku, p. 0400 375 930, kirsi.kuosku@naturpolis.fi,
Projektipäällikkö Tessa Suopanki, p. 040 845 0410, tessa.suopanki@naturpolis.fi

Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Osoite: Nuottatie 6 A, 93600 Kuusamo

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää kuntien elinvoimaa Kuusamossa ja Taivalkoskella. Toiminnan tavoitteena on yritysten kasvun tukeminen, toimialojen kilpailukyvyn vahvistaminen ja alueen vetovoiman lisääminen.