Projektipäällikkö - Lahden kaupunki

Tule meille PROJEKTIPÄÄLLIKÖKSI elinvoima- ja työllisyyspalveluihin ajalle 1.8.2021 - 31.12.2022 hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskukseen. Pääset mukaan mielenkiintoisiin haasteisiin ja osaksi mukavaa työyhteisöä!

Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2025; ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Rohkeana ympäristökaupunkina käynnistimme vuonna 2020 hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen. Kehityskeskus edistää hiilineutraalin rakentamisen tulevaisuutta yhteistyössä yrityksien, korkeakoulujen sekä muun julkisen sektorin kanssa. Tavoitteenamme on olla hiilineutraalin rakentamisen edelläkävijä.

Projektipäällikkö työskentelee hankejohtajan työparina vahvistamassa ja tukemassa kehityskeskuksen toimintaa. Työtehtäviin kuuluvat mm. erilaisten hiilineutraalin rakentamisen hankkeiden monipuoliset hallinnointitehtävät (ml. raportointi, talous ja viestintä) sekä julkishallinnon päätöksentekoprosessien valmistelutyöt. Tämän lisäksi projektipäälliköllä on tärkeä rooli kansallisten ja kansainvälisten rahoituksien etsimisessä sekä hankehakemuksien valmistelussa. Tehtävänäsi on myös edistää hiilineutraalin rakentamisen sidosryhmäyhteistyötä.

Odotamme projektipäälliköltä ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa projektiosaamista, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä sujuvaa suomen ja englannin kielen osaamista. Iloisesta, innovatiivisesta ja itsenäisestä työotteesta sekä sidosryhmätuntemuksesta on myös etua. Sinun ei tarvitse olla hiilineutraalin rakentamisen asiantuntija, mutta arvostamme rakennus-, energia- tai ympäristötekniikan koulutusta; tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hae tehtävään Kuntarekry.fi-palvelun kautta 21.6.2021 klo 9.00 mennessä.

Haastattelut toteutetaan alustavasti ajalla 29.-30.6.2021.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/hiilineutraalin-rakentamisen-kehityskeskus/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Henna Eskonsipo-Bradshaw, elinvoimajohtaja (vs.), p. 044 482 0838
Juhani Pirinen, hankejohtaja, p. 044 482 0808

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat