Skip to main content
test
Projektipäällikkö - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalveluissa, työllisyysyksikössä on haettavana projektipäällikön toimi Vauhtia ammattisiirtymiin ESR-hankkeessa. Hankkeen päätavoite on osaavan työvoiman saatavuuden ja ammatillisen liikkuvuuden edistäminen, ja siinä rakennetaan sujuvia koulutus- ja työllistymispolkuja erityisesti palvelu- ja sotealalle yhteistyössä työllisyyspalveluiden, oppilaitosten ja työnantajien kanssa. Ammattisiirtymien ohella kehitetään niitä edistävien toimijoiden yhteistyö- ja johtamisrakenteita sekä valmistaudutaan työvoimapalveluiden siirtoon kunnille 2025. Asiakastyön osalta selkeytetään moniammatillisen asiakastyön rooli- ja vastuukysymyksiä, tavoitteena paikallisten toimijoiden yhteinen asiakaspalvelumalli. Hanke kestää 31.8.2026 saakka. Rovaniemen kaupunki toimii päähankkeen toteuttajana ja Lapin yliopisto sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä osahankkeiden toteuttajina.

Projektipäällikkö vastaa hankekokonaisuudesta ja osallistuu hankkeen kaikkien työpakettien kehittämiseen. Erityisesti projektipäälikön vastuulla on työpaketti: hankkeen hallinnointi ja johtaminen. Projektipäällikkö johtaa hanketta ja vastaa hankkeen hyvästä hallinnoinnista sekä toiminnan linkittämisestä työllisyyspalveluiden, muiden toteuttajien sekä kumppanuus- ja yhteistyöverkostojen toimintaan.

Lisäksi projektipäällikkö vastaa ohjausryhmätyöskentelystä, toiminnan raportoinnista, taloudesta ja hankkeen tavoitteiden mukaisesta etenemisestä sekä tulosten ja vaikuttavuuden saavuttamisesta. Projektipäällikkö toimii lähiesimiehenä kaupungin muulle hankehenkilöstölle eli projektisuunnittelijalle ja toimialakoordinaattoreille sekä johtaa projektiryhmän työskentelyä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää kokemusta ESR-hanketoiminnasta ja kehittämis- ja verkostoyhteistyöstä. Lisäksi tehtävässä edellytetään hyvää työllisyyden edistämisen (ml. osaamisen kehittäminen) palvelujärjestelmän tuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja kykyä tiimin ja verkostojen tulokselliseen johtamiseen. Eduksi katsotaan kokemus esimiestyöstä ja hyvä englannin kielen taito.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä mielenkiintoisessa työympäristössä, kehittyä ja rakentaa uudenlaista toimintaa monialaisessa verkostossa.

Tehtävän täyttäminen edellyttää projektirahoituksen varmistumista.

Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Toimea haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voi hakemuksen toimittaa osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Koskikatu 27, 3.krs, 96100 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Toimea täytettäessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä.

Hakuaika päättyy 4.10.2023 klo 15:00. Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/osaamo

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Lisätietoja

Rovaniemen kaupunki, Elinvoimapalvelujen toimiala, Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Arktisella pääkaupungilla on jotain, mitä muilla ei ole. Elämme itsevarmasti ja avoimin mielin nykyhetkessä. Uskallamme katsoa tulevaisuuteen sekä luoda kunnianhimoisia ja rohkeita ideoita, jotka ovat kiinnostavia myös kansainvälisesti.

Olemme pohjoisen taian koti, joka pursuaa arktista osaamista, omintakeisuutta ja asennetta. Elämänrytmimme on kiehtovan erilainen. Sitä ylläpitää yli 60000 rovaniemeläistä sekä täällä vierailevat lukuisat ystävämme.

Rovaniemellä, Euroopan laajimmalla kaupungilla, on värikäs historia, jonka kerroksia tuomme esiin uusin tavoin. Olemme paljon enemmän kuin jälleenrakennettu kaupan, liikenteen, hallinnon ja matkailun keskus. Kun Rovaniemen valitsee kotikaupungikseen, voi olla varma, että se herättää kutkuttavaa kateutta, kertoo rohkeudesta ja antaa kenen tahansa persoonaan särmää. Valikoitui asuinpaikaksi sitten eläväinen keskusta tai jokin sitä ympäröivistä kylistä, voi täällä kokea aidointa Lappia ja vahvaa yhteishenkeä.

Rovaniemen kaupunki on Lapin suurin työnantaja, jonka palveluksessa on reilut 2000 eri alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Iso organisaatio antaa hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kokeilla erilaisia urapolkuja. Rovaniemen tasokkaissa oppilaitoksissa voit myös kouluttautua työn ohessa ja pitää osaamisesi ajan tasalla.

Rovaniemen kaupunki on luotettava työnantaja, joka ymmärtää työntekijöiden hyvinvoinnin merkityksen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet. Kaupungin vireä kulttuurielämä, hyvät harrastusmahdollisuudet ja lähellä oleva luonto tarjoavat loistavat mahdollisuudet palautua työpäivästä.

Ammattitaitoinen, sitoutunut ja työssään viihtyvä henkilöstö on kaupungin menestymisen edellytys. Tule mukaan tekemään Rovaniemestä entistäkin parempi paikka!

Projektipäällikön toimi liittyy Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Vauhtia ammattisiirtymiin -hankkeeseen,jonka päätavoitteena on osaavan työvoiman ja ammatillisen liikkuvuuden edistäminen kehittämällä polkuja ammattisiirtymiin erityisesti palvelu- ja sotealojen kohdalla. Hanke kestää 31.8.2026 saakka.


Osoite: Koskikatu 25, 2. krs, PL 8216, 96101 Rovaniemi

Sinulle suositellut työpaikat