Skip to main content
Allow content Salli sisältö kategoriassa analytics

Projektipäällikkö

Haemme kehittäjähenkistä projektipäällikköä kokoaikaiseen työsuhteeseen hankkeeseen Kalastusmatkailuun liittyvän osaamisen kehittäminen Utsjoella.

Hankkeen tavoitteena on lohen kalastukseen liittyneiden matkailuyritysten ja kalastukseen liittyvien elinkeinojen turvaaminen kehittämällä uusia palveluja ja ansaintamalleja.
Hankkeen toimenpiteitä ovat:
- Kohderyhmän osaamistarpeen kartoittaminen sekä tavoitteiden määrittely
- Kalastuspalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla vastaamaan markkinoiden
tarvetta ja vaatimuksia
- Kalastuspalveluiden digitaalisen tuotteistaminen osaamisen kehittäminen
- Viestintään ja asiakaspalveluun liittyvän osaamisen kehittäminen
- Uusien hankkeessa kehitettävien kalastuspalveluiden tunnettuuden kasvattaminen

Projektipäällikön vastuualueena on yritystoiminnan kehittäminen Utsjoen muuttuneessa toimintaympäristössä. Lisäksi projektipäällikön tehtäviin kuuluu vastata hankesuunnitelman mukaisesta työn toteutuksen koordinoinnista, viestinnästä sekä hankehallinnointiin liittyvistä tehtävistä, kuten budjetin seurannasta ja raportoinnista. Hankkeessa työskentelee lisäksi kokoaikainen projektiasiantuntija sekä taloushallinnon tehtävien tukena hankekoordinaattori 20 % työajalla.

Kelpoisuusvaatimuksina edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa sekä kokemusta kehittämistehtävistä ja viestinnästä. Arvostamme erinomaisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, itsenäistä työotetta ja joustavuutta, palvelumuotoilun osaamista, kokemusta kv-matkailun kehittämisen sekä yrityskehittämisen alalta sekä ymmärrystä Utsjoen elinkeinojen haasteista. Pohjoissaamen kielen taito katsotaan erityiseksi eduksi.

Työssä on osittainen etätyömahdollisuus, lähityöpaikka on Utsjoen kunnantalolla. Työ edellyttää matkustusvalmiutta. Työntekijällä on oltava käytössään oma auto työssä tarvittavaan matkustamiseen.
Hanketta toteutetaan 1.4.2024-31.3.2026. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja hankesuunnitelman mukaisesti. Lisäksi Utsjoen kunta maksaa saamen kielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 125 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk. Työsuhteessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä opinto- ja työtodistukset.

Rekrytointi on ehdollinen rahoittajan myönteiselle rahoituspäätökselle.
Jätä hakemus Kuntarekryn kautta viimeistään 30.5.2024 klo 16.00.

Lisätietoa tehtävästä antaa elinvoimajohtaja Tanja Lepistö, 0400 151 294 tai tanja.lepisto@utsjoki.fi.

-

Projeaktahoavda

Mii ohcat ovddidanlundosaš projeaktahoavdda ollesáigásaš bargogaskavuhtii projektii Guollebivdoturismii laktáseaddji máhtu ovddideapmi Ohcejogas.

Projeavtta ulbmilin lea luossabivdui searvan turismafitnodagaid ja guollebivdui laktáseaddji ealáhusaid dorvvasteapmi ovddidemiin ođđa bálvalusaid ja tinenmálliid.

Projeavtta doaibmabijut leat:
- Ulbmiljoavkku máhttindárbbuid kárten sihke ulbmiliid meroštallan
- Guollebivdobálvalusaid ovddideapmi bálvalushábmema vehkiin vástidit márkaniid dárbbu ja gáibádusaid
- Guollebivdobálvalusaid digitála buvttan hábmema dáidduid ovddideapmi
- Diehtojuohkimii ja áššehasbálvalussii laktáseaddji máhtu ovddideapmi
- Projeavttas ovddidanláhkai ođđa guollebivdobálvalusaid diđolašvuođa lasiheapmi

Projeaktahoavdda vástusuorgin lea fitnodatdoaimma ovddideapmi Ohcejoga rievdan doaibmabirrasis. Lassin projeaktahoavda vástida projeaktaplánas meroštallon barggu ollašuhttima koordineremis, diehtojuohkimis sihke projeaktahálddašeapmái laktáseaddji bargguin, nugo bušeahta čuovvumis ja raporteremis. Projeavttas bargaba lassin ollesáigásaš projeaktaáššedovdi sihke ekonomiijahálddahusa bargguid doarjjan projeaktakoordináhtor 20 % bargoáiggiin.

Gelbbolašvuođagáibádussan mii eaktudat bargui heivvolaš allaskuvladutkosa, njuovžilis suomagiela ja eaŋgalasgiela máhtu sihke hárjánumi ovddidanbargguin ja diehtojuohkimis. Mii atnit árvvus erenomáš buriid vuorrováikkuhan- ja gulahallandáidduid, iehčanas bargovuogi ja njuovžilvuođa, bálvalushábmema máhtu, hárjánumi riikkaidgaskasaš turismma ovddideami sihke fitnodatovddideami suorggis sihke áddejumi Ohcejoga ealáhusaid hástalusain. Davvisámegiela máhttu gehččojuvvo erenomáš ovdun.

Barggus lea vejolašvuohta bargat belohahkii gáiddusin, lagašbargosadji lea Ohcejoga gielddadálus. Bargu gáibida gearggusvuođa mátkkošteapmái. Bargis galgá leat geavahusas iežas biila dárbbašlaš bargomátkkiid várás.
Projeakta ollašuhtto 1.4.2024-31.3.2026. Bargu álgá soahpamuša mielde.

Bálká ja bálvalusgaskavuođa eará eavttut mearrašuvvet GVBES:a ja projeaktaplána mielde. Lassin Ohcejoga gielda máksá sámegiela máhtus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš máhtus 125 €/mb sihke čálalaš ja njálmmálaš máhtus 150 €/mb. Bargogaskavuođas lea njealji (4) mánotbaji geahččalanáigi. Válljejuvvon bargi galgá ovdal barggu vuostáváldima ovdanbuktit oahppo- ja bargoduođaštusaid.

Rekryterema eaktun lea ruhtadeaddji miehtemielalaš ruhtadanmearrádus.
Guođe ohcamuša Kuntarekry bokte maŋimuštá 30.5.2024 dmu 16.00.

Lassedieđu barggu birra addá eallinfápmohoavda Tanja Lepistö, 0400 151 294 dahje tanja.lepisto@utsjoki.fi.

Lisätietoja

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/utsjoen-kunta/

Yhteystietomme

Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö, 0400 151 294 tai tanja.lepisto@utsjoki.fi.

Tietoa organisaatiosta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Sijainti
Luossa 1
99980 Utsjoki

Tutustu työnantajaan
Muut tiedot

Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Etätyö: Osittainen etätyömahdollisuus
 • Hae työpaikkaa
  Sinulle suositellut työpaikat
  Pikalinkit
  Suosituimmat maakunnat Uusimaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Pirkanmaa Pohjois-Savo Näytä kaikki
  Suosituimmat kunnat Turku Oulu Espoo Lahti Jyväskylä Näytä kaikki
  Suosituimmat ammattialat Opetus- ja kulttuuriala Terveydenhuoltoala Hallinto- ja toimistotyö Sosiaaliala Tekninen ala Näytä kaikki
  Suosituimmat tehtäväalueet Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat Varhaiskasvatuksen muut tehtävät Lähi- ja perushoitajat Aineenopettajat ja lehtorit Luokanopettajat Näytä kaikki
  Sivun tiedot
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  Kuntarekrystä löytyy tuhansia avoimia työpaikkoja kaikkialta Suomesta.

  Työnhakijoille tarjoamme työvälineet työpaikkojen, sijaisuuksien ja keikkatöiden hakemiseen sekä tietoa työskentelystä kuntaorganisaatioissa ja hyvinvointialueilla.

  Työnantajille - kunnille, kaupungeille, hyvinvointialueille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille yrityksille - tarjoamme rekrytoinnin ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja, jotka sopivat ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin sekä sijaisuuksien hallintaan.

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste, tietosuojalauseke sekä saavutettavuusseloste.

  Palautetta sivustosta voit lähettää osoitteeseen: tuki@kuntarekry.fi tai lomakkeella.

  Eväste-asetukset

  Löydät meidät myös täältä:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-palvelun tuottaa Grade Solutions Oy.