Projektipäällikkö / 6Aika Osaamo-hanke - Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ovat osa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualuetta. Tuotamme tavoitteellisia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä kumppanuuteen perustuvia palveluita työnhakija- ja yritysasiakkaille. Tavoitteenamme on kehittää työnhakijoiden osaamista ja työelämätaitoja sekä edistää työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta Tampereella ja Pirkanmaalla. Koordinoimme Tampereen kaupungin maahanmuuttotyötä sekä kansainvälisten osaajien houkutteluun liittyviä yrityspalveluita. Kasvupalvelukokonaisuuteen kuuluu myös Tampereen kaupungin yritys- ja työnantajapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen.

Haemme määräaikaista projektipäällikköä ajalle 1.10.2020 - 31.12.2021 6Aika Osaamo (ESR)-hankkeeseen.

Tehtävä liittyy keskeisesti Tampereen kaupungin osahankkeen toteutukseen ja osaltaan edistää myös Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteita. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida oppilaitosten ja muiden työllisyystoimijoiden kanssa työikäisille työllisyys- ja koulutuspalveluja tarjoavaa aikuisten Osaamoa. Osaamo perustuu jatkuvan oppimisen ja työvoiman kohtaannon edistämisen periaatteille ja siinä kehitetään uusia palveluita ja toimijoiden yhteistoimintaan perustuvia toimintamalleja työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen. Keskeistä on työllisyys- ja koulutuspalveluiden osaamisen yhdistäminen uusilla tavoilla tavoitteen edistämiseksi. Koko 6Aika Osaamo-hankkeen pääkoordinaattorina toimii Oulun kaupunki.

Työllisyys- ja kasvupalvelujen (Tykas) projektipäällikkö vastaa Tampereen kaupungin osatoteutuksen taloudesta, johtamisesta, viestinnästä ja toteutuksen koordinoinnista. Hän vastaa yhteydenpidosta rahoittajaviranomaiseen, vastaa Tampereen kaupungin osahankkeen raportoinnista ja maksatushakemuksista sekä osahankkeen itsearvioinnista. Projektipäällikkö vastaa osahankkeen toteutuksesta ja tulosten levittämisestä. Projektipäällikkö osallistuu toimintamallien kehittämistyöhön ja mahdollisuuksien mukaan myös asiakastyöhön. Työllisyys- ja kasvupalvelujen (Tykas) projektipäällikön erityisvastuuna on koordinoida Tampereen osatoteuttajien kumppanuuksien ja yhteisten toimintamallien rakentumista, levittämistä ja yhteisten tavoitteiden toteuttamista. Hän tekee yhteistyötä pääkoordinaattorin ja muiden osahankkeiden suuntaan. Yhteistyötä tehdään soveltuvilta osin myös Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun toimijoiden kesken.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävässä edellytetään työllisyydenhoidon, oppilaitoskentän ja hankehallinnoinnin tuntemusta sekä kokemusta vaativista verkostojohtamishankkeista. Tehtävässä edellytetään hyvää perehtyneisyyttä palveluiden kehittämiseen, ESR-hankkeen johtamiskokemusta sekä erinomaisia yhteistyö- ja organisointitaitoja.

Eduksi katsotaan kokemus henkilöasiakastyöstä, työnantajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja kohtaantopalvelujen kehittämisestä. Tehtävässä arvostetaan kokemusta verkostoyhteistyöstä, digikehittämisestä ja erityiskokemusta sosiaali- ja terveysalan työllisyystilanteesta ja koulutusmahdollisuuksista.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto, p. 044 431 4229, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Hakuaika päättyy 30.10.2020. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan Rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa@monetra.fi

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto, p. 044 431 4229, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue / Työllisyys- ja kasvupalvelut
Osoite: 33101 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!