test
Projektipäällikkö, Hankintapalvelut - Turun kaupunki

Projektipäällikön tehtävä sijoittuu hankintapalveluiden strategisen hankintatoimen tiimiin. Projektipäällikkö toimii kaupunkitasoisena asiantuntijana Turun kaupungin ruokapalvelu- ja elintarvikehankinnoissa ja näitä koskevissa kilpailutuksissa. Projektipäällikkö vastaa myös itsenäisesti nimetyistä ruokapalvelu- ja elintarvikekilpailutuksista. Keskeinen toiminta-alue ovat kaupungin koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut. Projektipäällikkö toimii yhteistyössä kaupungin palvelukokonaisuuksien, palvelualueiden ja palveluntuottajien kanssa.

Projektipäällikkö vastaa siitä, että ruokapalvelut hankitaan valtion Ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemus- ja ruokasuositusten mukaisesti. Projektipäällikkö huolehtii siitä, että hankintasopimuksissa on otettu huomioon ruokapalveluiden erityispiirteet (esim. alv-toimintamalli, varautuminen, kestävä kehitys, raportointivelvoitteet). Projektipäällikkö huolehtii ruokapalvelu- ja elintarvikesopimusten osalta toimittajayhteistyöstä sekä sopimusseurannasta yhteistyössä palvelualueiden kanssa.

Tehtävän tarkoituksena on, että kuntalaisten ruokapalvelut ovat laadukkaita, tasalaatuisia sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä. Tehtävässä tulee varmistaa, että julkisissa ruokapalveluissa ja elintarvikehankinnoissa edistetään ilmastonmuutoksen hillintää kansallisten ja Turun kaupungin päästötavoitteiden mukaisesti sekä edistetään Turun kaupungin hankintastrategian tavoitteiden toteutumista.

Projektipäällikkö toimii myös kaupunkitasoisessa keittöverkkokehittämisessä asiantuntijana. Lisäksi projektipäällikkö osallistuu hankintapalveluiden muuhun kehittämistyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Soveltuvia tutkintoja voivat olla esimerkiksi ylempi korkeakoulututkinto elintarviketieteistä sekä ylempi korkeakoulututkinto ravitsemustieteistä.

Projektipäällikön tulee ymmärtää ruokapalveluihin liittyvät moninaiset tarpeet. Tehtävän hoitaminen edellyttää osaamista ravitsemuksesta, kansallisista ravitsemus- ja ruokasuosituksista, ruokapalveluiden toiminnasta sekä ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden vastuullisesta hankinnasta. Eduksi luetaan kokemus ruokakasvatuksen hankkeista tai projekteista.

Tehtävän hoitaminen vaatii kilpailutusprosessin ja hankintamenettelyjen osaamista sekä kykyä vastata itsenäisesti prosessien etenemisestä, markkinatuntemusta sekä ruokapalvelu- ja elintarviketoimittajien toimintaperiaatteiden tuntemusta.

Tehtävässä on hallittava projektiluonteinen työtapa. Lisäksi hankintalain ja oikeuskäytännön tuntemus, tieto julkisuus- ja tilaajavastuulaista, sopimusoikeuden perusteista ja keskeisistä kaupallisista ehdoista edesauttavat tehtävässä menestymistä.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätiedot hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari 29.11.2021 klo 9-10 ja 2.12.2021 klo 14-16, puh. 040-1940873.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Konsernihallinto, Yhteiset palvelut, Hankintapalvelut

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Turku, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat