Skip to main content
test
Projektipäällikkö, JoinGlobal ICT -hanke - Oulun kaupunki

BusinessOulussa on haettavana PROJEKTIPÄÄLLIKÖN määräaikainen tehtävä Join Global ICT -hankkeessa ajalle 1.1. - 31.12.2023. Tehtävä sijoittuu Toimialapalvelut-yksikköön.

BusinessOulu on Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos, jonka yhtenä ydintehtävänä on Oulun alueen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen. Hankkeen tavoitteena on yleisesti kehittää uutta toimintamallia kehittämällä kansainvälistä liiketoimintaa erityisesti ICT-toimialalla kohdentuen PK-sektorin toimijoihin.

Rekrytoitava henkilö toimii JoinGlobal ICT-hankkeen vastuullisena projektipäällikkönä. Hankkeella on kaksi päätavoitetta.
Ensimmäinen tavoite on integroituminen globaaleihin arvoketjuihin ICT-alalla. Hankkeen projektipäällikkö toimii yhteistyössä ICT-tiimin kanssa. Projektipäällikkö avaa vuorovaikutuksen 5 - 10 arvoketjumanageritahon kanssa ja suunnittelee tarkoituksenmukaisia menettelytapoja, joilla tuetaan Oulun seudun PK-sektorin ICT-yritysten esittelyä arvoketjumanageritahoille. Tavoitteena on avata pääsy erilaisiin kollaboraatio- ja akseleraatio-ohjelmiin. Lisäksi osana tätä kehitystyötä kilpailutetaan kartoituspalvelun hankinta osana kokonaisuutta. Lisäksi tavoitellaan yllä mainittujen mahdollisuuksien esittelyä vähintään 30 Oulun seudulla toimivalle ICT-alan PK-yritykselle ja pyritään aktiivisesti tukemaan näiden yritysten liittymistä yrityksen kannalta relevantteihin kokonaisuuksiin.
Toinen tavoite, josta projektipäällikkö vastaa, on toimintamallin konseptointi pidempiaikaista soveltamista tavoitellen. Projektipäällikkö vastaa kuvatun ja tuotteistetun toimintamallin tuottamisesta siten, että dokumentointi tukee toimialakohtaisen palvelun jalkauttamista pysyvästi sekä mahdollisesti palvelun jalkauttamista myös muille toimialoille.

Lisäksi hankkeen projektipäällikkö vastaa aktiivisesta viestinnästä ja sisällöntuotannosta, jota hyödynnetään ICTOulu-portaalissa sekä mahdollisesti laajemmin. Projektipäällikkö on myös vastuussa yksikössä linjatun mukaisesti mahdollisen jatkorahoitushakemuksen suunnittelusta ja toimeenpanosta. Projektipäällikön työ edellyttää vakituista ja aktiivista yhteistyötä ICT-toimialatiimin kanssa myös lähityönä. Työpaikka sijaitsee BusinessOulun tiloissa, Hallituskatu 36 B. Tarjoamme myös mahdollisuuden osittaiseen etätyöskentelyyn. Tarjoamme sinulle myös toimivat puitteet työntekoon, hyvän perehdytyksen sekä työyhteisön tuen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Edellytämme sujuvaa englannin kielen taitoa ja erinomaisia viestinnällisiä taitoja sekä aktiivista otetta ja innostuneisuutta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää kykyä toimia nykyaikaisissa julkaisuympäristöissä (esim. Wordpress) ja ymmärrystä kansainvälisissä ympäristöissä toimimisesta. Edellytämme myös näyttöä onnistuneista palvelukonseptoinneista.

Tehtäväkohtainen palkka 4104,69 - 4433,07 €/kk (työkokemuslisän mukaan).

Tehtävässä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/14617/2022. Hakemukset on toimitettava 9.12.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.businessoulu.com/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa asiakkuuspäällikkö (ICT) Jussi Leponiemi, p. 044 238 7860 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@businessoulu.com.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Hallituskatu 36 B, 90100 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat