Skip to main content
test
Projektipäällikkö - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupunki hakee Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeeseen (ESR)
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ
ajalle 1.3.2023 - 31.8.2025

Työvoimapalvelujen siirto valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen tulee olemaan iso muutos monille työllisyyden hoidon parissa toimiville organisaatioille. Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeen (ESR) tavoitteena on tukea muutosta niin, että varsinaisille kohderyhmille eli työnhakijoille muutos näkyisi mahdollisimman vähän ja että työllisyyttä tukevat palveluprosessit olisivat entistä sujuvammat.

Hankkeessa luodaan työllisyyttä ja elinvoimaa vahvistava palveluekosysteemi, joka tukee työnhakijoita, heidän parissaan työskenteleviä, alueen yrityksiä ja kehittämisorganisaatioita. Palveluekosysteemi sovittaa yhteen kuntien, TE-palvelujen, Kymenlaakson hyvinvointialueen, koulutusorganisaatioiden ja kehittämisyhtiöiden tekemää työtä työllisyyden, osaamisen ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Etsimme Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeeseen (ESR) projektipäällikköä. Projektipäällikkö vastaa koko hankkeen koordinoinnista, verkostotoiminnasta ja hallinnosta ja osallistuu myös kehittämistyöhön. Projektipäällikkö työskentelee itsenäisesti ja luo kehittämiselle sekä yhteistyölle mahdollisuuksia useissa eri sidosryhmissä. Tehtävä täytetään, kun rahoittaja on vahvistanut hankkeen rahoituspäätöksen.

Toivomme, että sinulla on laaja-alainen näkemys työllisyyden hoidon kentästä ja kokemusta toimimisesta siellä. Sinun tulee ymmärtää kunnan rooli tulevassa muutoksessa ja kykyä rakentaa vahvoja verkostoja muutoksen tueksi.

Projektipäällikön tehtävässä kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Edellytämme myös kokemusta laaja-alaisesta kehittämisestä ja toimintamallien uudistamisesta sekä osaamista työllisyyspalveluista.

Projektipäällikön tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset 15.1.2023 klo 16.00 mennessä Kuntarekry-järjestelmän kautta. Postitse tai sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei huomioida. Kelpoisuuden osoittavia todistuksia ei liitetä hakemukseen.

Projektipäällikön (KVL-10-18-22) hakua jatketaan 5.2.2023 klo 23.59 saakka ja tähän mennessä saadut hakemukset huomioidaan.

Kouvola, näköisesi paikka: https://www.kouvola.fi/nakoisesi-paikka/

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat 23.1.-3.2.2023 välisenä aikana Sanna-Riitta Junnonen, hyvinvointipäällikkö, sanna-riitta.junnonen@kouvola.fi ja Lisa Forss, projektipäällikkö, lisa.forss@kouvola.fi
Lisätiedot 23.12.2022 saakka: Sanna-Riitta Junnonen, hyvinvointipäällikkö, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen@kouvola.fi
Lisätiedot 27.-30.12.2022: Lisa Forss, projektipäällikkö, puh. 020 615 7550, lisa.forss@kouvola.fi
Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella hakuilmoituksen kohdasta: Hae työpaikkaa tai www.kouvola.fi/rekry.

Lisätietoja

Konsernipalvelut, Talous ja strategia, Hyvinvointi

Kouvola on aktiivisten ihmisten luonto- ja urheilukaupunki. Kouvolassa voit elää aktiivista ja laadukasta elämää hyvien palvelujen, harrastusmahdollisuuksien ja moni-ilmeisen luonnon keskellä. Arki sujuu ja asumisen unelmiin löytyy monipuolisesti vaihtoehtoja lähes 80 000 asukkaan kaupungissa. Myös liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja muualle Suomeen ovat hyvät. Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Tervetuloa osaajien joukkoon!


Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola
Kouvolan kaupunki - Savuton työpaikka Kouvolan kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat